ABD’nin NATO üyesi beş ülkede –İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda ve Türkiye– nükleer silah bulundurduğu uzun zamandan beri kanıtlanmış durumdadır (özellikle de Amerikan Biliminsanları Federasyonu – FAS tarafından) [1]. Ancak NATO bunu hiçbir zaman resmi olarak kabul etmemiştir. Öte yandan beklenmedik bir aksilik yaşanmıştır.

Kadanalı senatör Joseph Day tarafından NATO Parlamenterler Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için yayınlanan A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and Alien nuclear forces (Nükleer caydırıcılıkta yeni dönem? Modernizasyon, silahların denetlenmesi ve yabancı nükleer güçler) adlı belgede, « gizli » sır ifşa olundu. Senatör söz konusu belgesinde, « kopyala-yapıştır » işlevini kullanarak dalgınlıkla NATO’nun bir gizli raporundan aşağıdaki paragrafı (5 numaralı) alıntıladı.

« Amerika Birleşik Devletleri, NATO bağlamında Avrupa’daki ileri mevzilerde, özellikle B61 güdümsüz bombaları olmak üzere yaklaşık 150 nükleer silahı konuşlandırmıştır. Bu bombalar, Belçika’da Kleine Brogel, Almanya’da Büchel, İtalya’da Aviano ve Ghedi Torre, Hollanda’da Volkel ve Türkiye’de İncirlik olmak üzere, ABD ve Avrupa’ya ait altı üste depolanmıştır. Olası bir senaryoda gerekli görüldüğünde, B61 bombaları ABD ya da Avrupa’ya ait çifte yeteneğe sahip uçaklar tarafından taşınabilecektir » (fotoğraf).

Rusya’yı kendi mevcudunda çok sayıda taktik nükleer silahı muhafaza etmekle suçlayan belge, ABD tarafından Avrupa ve Anadolu’da ileri mevzilerde (yani Rus topraklarının yakınında) konuşlandırılan nükleer silahların, « Müttefiklerin NATO’nun nükleer misyonuna geniş kapsamlı katılımını taahhüt altına alınmaya ve İttifakın Avrupalı müttefiklerinin güvenliğine yönelik ABD nükleer angajmanının somut bir şekilde teyit etmeye » yaradığını belirtmektedir.

Senatör Joseph Day’in belgesi çevrimiçi olarak yayınlanır yayınlanmaz, NATO belgeyi önce yayından kaldırarak ardından da düzeltilmiş haliyle yeniden yayınlayarak müdahalede bulunmuştur. Ancak çok geç kalmıştır. Bazı siteler belgeyi düzeltmeden önceki ilk sürümüyle kaydetmişlerdir (hepsinden önce de Belçikalı De Morgen) [2]. Bu noktada, dikkatsiz yazar, Washington Post’ta bunun Kasım ayında yayınlanacak NATO Parlamenterler Asamblesi’nin bir raporunun taslağından ibaret olduğunu yazarak, kendini korumaya çabalamıştır [3]. Ancak Örgütün gizli raporuna yer verdiği paragrafta yazılanları inkar edememiştir.

Bütün bunlar, yıllardır belgelediklerimizi doğrulamaktadır [4]: Aviano’da (Pordenone’nin beldesi) USA F-16 C/D avcı uçakları, 50 adet B61 bombasıyla (Amerikan Biliminsanları Federasyonu’nun tahminine göre) bir nükleer saldırıya hazır durumdadır; Ghedi Torre’de (Brescia’nın beldesi) İtalyan Tornado PA-200’leri, 20 adet B61 bombasıyla ABD komutası altında bir nükleer saldırıya hazır durumdadır. 2020 yılından itibaren B61 bombaları, özellikle F-35 avcı uçaklarına yönelik olan yeni B61-12’lerle değiştirilecektir.

Bütün bunlar, ABD tarafından olduğu kadar İtalya tarafından da imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ihlal edilerek yapılmaktadır. Bu arada, Parlamentoda taraflar, oybirliğiyle zımnen kabul ettikleri bomba konusunda değil de TAV (Hızlı Tren Projesi-ç.n.) konusunda birbirine girmektedir.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)