De Forente Stater har utplassert atombomber i fem NATO-land - Italia, Tyskland, Belgia, Nederland og Tyrkia. Dette har lenge vært kjent (spesielt av Federation of American Scientists- FAS) [1].

Men NATO har aldri offisielt innrømmet det. Noe har tydeligvis ganske nylig sporet av.

I dokumentet med tittelen «En ny æra for atom-avskrekking? Modernisering, våpenkontroll og fremmede atomstyrker» av den kanadiske senatoren Joseph Day, på vegne av forsvars-og sikkerhetskomiteen i NATOs parlamentariske forsamling, har «hemmeligheten» blitt avslørt.

Ved hjelp av en «klipp og lim» har senatoren uforvarende rapportert om dette i i det følgende avsnittet (nummer 5), fra en konfidensiell NATO-rapport:

«I NATO-sammenheng har De Forente Stater utplassert - i avanserte posisjoner i Europa - omtrent 150 atomvåpen, spesielt de B61 viktige bombene. Disse bombene er lagret i seks baser tilhørende USA og Europa - nemlig Kleine Brogel i Belgia, Buchel i Tyskland, Aviano og Ghedi Torre i Italia, Voikel i Nederland og Incirlik i Tyrkia.

I det hypotetiske scenario der det vil bli nødvendig, kan B61-bombene bli transportert av USAs og Europas samlede luftstyrker».

NATO beskylder Russland for å holde seg med mange taktiske atomvåpen i sitt arsenal.

Men dette dokumentet slår fast at USAs atomvåpen er utplassert i avanserte posisjoner i Europa og i Anatolia (nært russisk territorium). Dette for å «sikre full involvering fra de alliertes side i NATOs atom-oppdrag, og den fysiske bekreftelsen på USAs atom-forpliktelser for sikkerheten til de europeiske allierte i alliansen».

Så snart senator Joseph Days dokument lå ute på nettet, var NATO raske til å fjerne det, og deretter publisere det i en annen versjon. Men det var for sent. Noen nettsteder (framfor alt i det belgiske De Morgen [2]) hadde allerede gjengitt den komplette original-versjonen.

På dette tidspunktet sprang den uforsvarlige skribenten i dekning. Han skrev i Washington Post at dokumentet kun var et utkast til et utkast til en rapport til NATOs parlamentariske forsamling [3]. Den skulle publiseres i november.

Men han kunne ikke nekte for det som allerede var blitt skrevet i avsnittet der han siterte fra den konfidensielle rapporten fra organisasjonen.

Dette bekrefter bare det vi har dokumentert i årevis [4]:

I Aviano (i provinsen Pordenone) er USAs F-16C og D kampfly klare til atomangrep med 50 B61-bomber. (Antallet er anslått hos Federation of American Scientists).

I Ghedi Torre (i provinsen Brescia) er det italienske PA-200 Tornado klare for et USA-ledet angrep med 20 B61-bomber.

Fra 2020 vil B61 bli erstattet av B61-12, som er designet spesielt for de nye F-35 jagerflyene.

Alt dette er alvorlige brudd på Non-Proliferation Treaty som er ratifisert av både USA og Italia.

I mellomtiden krangler parlamentet om flyplasser, men ikke om Bomben. Det har de taktisk nok vedtatt enstemmig.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)