Amazon bölgesinde yaşanan yangınlara ilişkin tartışmayla ilgili çok sayıda mektup aldık. Mektuplar verdiğimiz bilgileri sorgulamamakla birlikte, ateşli tartışmalara girişmektedir.

Neyse ki dört gün içerisinde, konuyla ilgili yeni aktörler tarafından çok sayıda ek bilgi sunuldu. Bölgedeki yangınları son on yılda genel olarak azalmakla kalmadığı, aynı zamanda Angola ve Kongo’da yaşanan yangınlardan çok daha küçük çaplı oldukları anlaşıldı.

Bazı konuları hatırlatmamızda yarar var:

 Devlet Başkanı Bolsonaro’nun ideolojisi ya da iyi eğitim alıp almadığı konusundaki yargıların, haklı ya da haksız olup olmadığıyla hiçbir ilgisi yoktur ve dolayısıyla da bu konuda dikkate alınmamaları gerekmektedir;
 Amazon bölgesindeki sağ ve sol hükümetler aynı gerekçelerle aynı ağaçsızlaştırma siyasetini yürütmüşlerdir, bu da kararın çokuluslu şirketlerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığının kanıtıdır;
 Amazon ormanlarının atmosferdeki CO2 miktarıyla ilgisi yoktur. Bu gazı emerek sonra da salarak nefes almaktadır. Büyümesi için CO2’nin ancak küçük bir bölümünü tutmaktadır (fotosentez). Bu nedenle sadece yangınların bir karbon bilançosundan söz edilebilir;
 Birçok kaynak Brezilya’daki « Amazon » idari bölgesini, 8 ülkede ATCO tarafından yönetilen ormanı, 9 ülkedeki Amazon ormanlarını birbirine karıştırmaktadır ki bu da bazı istatistiksel tutarsızlara yol açmaktadır.

Çeviri
Osman Soysal