Voltaire İletişim Ağı

Amerikan kıtası askeri ittifakının yeniden etkinleştirilmesi

+

TİAR (aynı zamanda « Rio Paktı » olarak da anılan) üyesi 12 devlet, Nicolás Maduro « diktatörlüğünün » Latin Amerika kıtasını « istikrarsızlaştırma » tehlikesi karşısında, örgütü yeniden etkin hale getirme kararı aldı. Eş zamanlı olarak Venezüella Meclisi Bolivarcı Cumhuriyetin Amerikan Karşılıklı Yardım Anlaşması’na (Tratado İnteramericano de Asistencia Reciproca –TİAR) geri dönmesi yönünde karar aldı.

Venezüella’nın eski meclis başkanı Juan Guaidó’nun kendini Cumhurbaşkanı ilan ettiğini ve Amerikan Devletleri Örgütü’nde bu sıfatla görev yaptığını anımsatalım. TİAR, NATO’nun Amerika’daki eşdeğeridir. 1947 yılında, ABD tarafından SSCB’ye karşı ilan edilen Soğuk Savaş bağlamında oluşturulmuştur. Özellikle Küba’daki devrimci hükümetin devrilmesi girişimleri sırasında etkin olmuş, ancak umut edilen sonuçlara ulaşamamıştır (1961’deki Domuzlar Körfezi fiyaskosu). Ardından Amerika Birleşik Devletleri, Malvinas (Falkland) Adaları savaşı sömürgeci harekatı sırasında Arjantin’e karşı Birleşik Krallık’ı desteklemek üzere bu oluşumdan ayrılmıştır.

Sırasıyla Peru, Bolivya, Küba, Ekvator, Meksika ve Venezüella bu anlaşmadan resmen ayrılmışlardır.

Rio Paktının yeniden etkinleştirilmesini meşrulaştırmak üzere ABD ve Kolombiya, 2018’de 4 milyon Venezüella’nın varsayılan sürgününde ısrar ederken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, yakın zamanda 31 Aralık 2018 tarihine kadar ancak 341 800 ek mülteciye yardım ettiğini teyit etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.