De "Opium Oorlogen" vertegenwoordigen het toonbeeld van Brits kolonialisme: Londen wilde de Chinese bevolking niet politiek domineren, maar uitsluitend om het economisch te exploiteren. Om drugsgebruik door te drukken, Hare Majesteit, Koningin Victoria, heeft twee oorlogen gevoerd die enkele miljoenen doden hebben veroorzaakt.

Honderden jonge Chinezen zingen voor het Britse consulaat in Hongkong God Save the Queen en roepen "Great Britain Saves Hong Kong", een oproep in Londen van 130 parlementariërs die vragen om het Britse staatsburgerschap te geven aan de inwoners van de voormalige kolonie. Op deze manier komt Groot-Brittannië naar voren in de publieke opinie in de wereld, met name onder jongeren, als een garantie voor de legaliteit en mensenrechten. Door dit te doen, wordt de geschiedenis gewist.

Daarom is het noodzakelijk om eerst de historische gebeurtenissen te kennen die in de eerste helft van de negentiende eeuw het Chinese grondgebied van Hongkong onder Brits gezag hebben gebracht.

Om door te dringen in China, toen onder het bewind van de Qing-dynastie, nam Groot-Brittannië zijn toevlucht tot de distributie van opium, dat het over zee verscheepte vanuit India, waar men het monopolie had. De drugsmarkt verspreidde zich snel in het land en veroorzaakte ernstige economische, fysieke, morele en sociale schade die de reactie van de Chinese autoriteiten uitlokte. Maar toen ze opgeslagen opium in beslag namen en verbrandden, bezetten de Britse troepen deze stad en andere kuststeden met de eerste Opiumoorlog en dwongen ze China om in 1842 het Verdrag van Nanjing te ondertekenen.

In artikel 3 staat: "Aangezien het voor Britse onderdanen uiteraard noodzakelijk en wenselijk is om havens te hebben voor hun schepen en hun voorraden, zal China het eiland Hongkong voor altijd overdragen aan Hare Majesteit de Koningin van Groot-Brittannië. en haar erfgenamen". In artikel 6 van het Verdrag is bepaald dat het eiland voor altijd zal worden overgedragen aan Hare Majesteit de Koningin van Groot-Brittannië. en haar erfgenamen": "Aangezien de regering van Hare Majesteit verplicht was een expeditieleger te sturen om vergoeding te verkrijgen voor de schade die door de gewelddadige en onrechtvaardige procedure van de Chinese autoriteiten is veroorzaakt, stemde China ermee in Hare Majesteit de Britse Majesteit een bedrag van 12 miljoen dollar te betalen voor de kosten die zij heeft gemaakt.

Het Nanking-verdrag is het eerste van de ongelijkmatige verdragen waarmee de Europese mogendheden (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, België, Oostenrijk en Italië), het tsaristische Rusland, Japan en de Verenigde Staten in China, door middel van de wapenen, een reeks voorrechten hebben verworven: de overdracht van Hongkong aan Groot-Brittannië in 1843, de sterke verlaging van de belastingen op buitenlandse goederen (in een tijd waarin de Europese regeringen douanebarrières opwierpen om hun industrie te beschermen), de openstelling van de belangrijkste havens voor buitenlandse schepen en het recht om stedelijke gebieden onder hun eigen bestuur te plaatsen ("concessies") die van het Chinese gezag zijn vrijgesteld.

In 1898 heeft Groot-Brittannië het Kowloon Peninsula in Hongkong en de zogenaamde News Territories geannexeerd, die door China werden "gehuurd" voor 99 jaar.

De wijdverbreide ontevredenheid over deze opleggingen explodeerde tegen het einde van de 19e eeuw in een volksopstand - die van de Boxers - waartegen een internationale expeditieleger van 16.000 man onder Brits bevel, waaraan ook Italië (en Frankrijk, NdT) deelnamen, tussenbeide kwam.

Geland in Tianjin (T’ien Tsin) in augustus 1900, plunderde de strijdmacht Beijing en andere steden, het vernietigden vele dorpen en slachte de bevolking af. Later, nam Groot-Brittannië de controle over Tibet in 1903, terwijl tsaristische Rusland en Japan Mantsjoerije deelden in 1907.

In China, gereduceerd tot een koloniale of semi-koloniale staat, werd Hongkong de belangrijkste deur van uitwisseling op basis van de plundering van hulpbronnen en de uitbuiting van de bevolking door slavenarbeiders. Een grote massa Chinezen werd gedwongen te emigreren, vooral naar de Verenigde Staten, Australië en Zuidoost-Azië, waar ze werden onderworpen aan vergelijkbare omstandigheden van uitbuiting en discriminatie.

Een vraag rijst spontaan: Welke geschiedenisboeken zijn jongeren aan het bestuderen die Groot-Brittannië vragen om "Hongkong te redden"?

Vertaling
Martien van den Hurk
Bron
Il Manifesto (Italië)