در ششم ماه اکتبر ۲۰۱۹ - در ساعت ۱۲.۰۰ – ارتش روسیه در بسیاری از پایگاههای متروک نظامی ایالات متحده در شمال شرقی سوریه ، مستقر شد .

تهمت هایی که به ارتش روسیه برای درگیر ی با ارتش سوریه و ارتش ترکیه منتشر شد ، همگی نفی گردید .

در منجیب ، پلیس نظامی روسیه میان نیروهای نظامی سوریه و ترکیه میانجی شد .

ارتش منظم ترکیه منطقه ی مرزی سوریه را در ۳۲ کیلومتری خاک سوریه به جز شهر کامیشلی را متصرف شد-،همان گونه که پیش از این آنکارا اعلام کرده بود .

نیروهای مکمل ارتش ترکیه که اکثراََ از میلیشیای ترکمن تشکیل شده ، به طور
یکسان از پرچم ارتش آزاد سوریه ، و ارتش ملی سوریه استفاده می کنند و نبرد خود را علیه کردهای (یه په گه ) به خصوص در منطقه ی غربی روژاوا ادامه می دهند .

ارتش عرب سوریه نسبتاََ تمام مناطقی که توسط ایالات متحده تسخیر شده بود را آزاد کرد ، این منطقه تحت نام روژاوا اداره می شد .

بیش از ۲۵۰ هزار نفر از این نبردها گریختند . و سیل بی پایانی از مردم راهی کردستان عراق شدند .

هنوز از نیروهای ویژه ی فرانسوی که برای چنین نبردهای دوره ندیده اند ، خبر دقیقی منتشر نشده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian