میخائیل بگدانف ، نماینده ی ویژه ی پرزیدنت پوتین در خاور میانه ، در ۲۳ ماه اکتبر ۲۰۱۹ تایید کرد که کلیه ی حوزه های نفت و گاز سوریه باید تحت کنترل جمهوری عرب سوریه در آیند.

پرزیدنت بشار اسد امتیازاتی به چند موسسه ی روسی اعطا نموده بود که هنوز موفق به بهره برداری از این منابع نشدند.

به هنگام تفاهماتی که پس از عملیات ترکیه تحت نام ٬٬ منبع صلح ٬٬ به وجود آمد ، ایالات متحده توقع داشت تا منابعی نفتی روژاوا توسط موسسات ایالات متحده و یا اسرائیل مورد بهره برداری قرار گیرند .

جنگ علیه سوریه از سوی ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ طراحی شد ( عملیات حساب شده در سوریه ) آن هم در زمانی که کسی از وجود ثروت های زیر زمینی این کشور خبر نداشت ، و هنوز میان لوله های نفتی قطر و ایران رقابتی ایجاد نشده بود . در نتیجه نمی توان تایید کرد که بهانه ی جنگ به خاطر وجود منابعی نفتی بوده است . هر چند در آغاز جنگ ، ٬٬ دوستان سوریه ٬٬ از عملیات سه بعدی ساجکس ( که توسط شلومبرژه خریداری شد ) اطلاع داشتند . آلمان و امارات متحد عربی ماموریت داشتند تا امتیازات را با ایالات متحده تقسیم کنند به خصوص آن زمان که این کشور علیه سوریه وارد عمل شده بود . تنها بایدوجود اطلاعات مربوط به بهره برداری از حوزه های نفتی را مورد بررسی قرار داد . چنانچه این اطلاعات صحیح باشند ، سوریه به اندازه ی کشور قطر صاحب حوزه های گازی است . این موضوع می تواند در دراز مدت میان متحدین دمشق که روسیه و ایران باشند و خود تولید کننده ی اصلی گاز می باشند ، مشکلاتی ایجاد کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian