Voltaire İletişim Ağı

Alman emperyalizmi, ABD emperyalizminin yerini alabilir mi?

+

Alman Savunma Bakanı ve CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 21 Ekim 2019 tarihinde, Suriye’de bir uluslararası askeri güç konuşlandırılmasını önererek ortaklarını ve müttefiklerini şaşırttı. Sadece akıl hocası Şansölye Angela Merkel bundan haberdardı ve ona hemen destek verdi.

Bu hazırlıksız yapılan duyuru birbiriyle çelişen açıklamalara yol açtı: Bu güç meşruluğunu nereden alacak? Avrupa Birliği’nin mi, NATO’nun mu ya BM’nin bir girişimi mi olacak? Türklerle Kürtler arasında mı yoksa Türklerle Suriyeliler arasında mı konuşlandırılacak?

16 Ekim‘de bir araya gelen Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi’nde [1], Almanya’nın New Power, New Responsibility. Elements of a Germain Foreign and Security Policy for a Changing World (Yeni Güç, Yeni sorumluluk. Değişen dünyada Alman dış ve güvenlik politikasının unsurları) [2] kitabında yer alan eski projeyi yeniden gündeme getirme kararı alındığı anlaşılıyor. Bu belge NATO’nun Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın yönetimini Alman liderliğindeki Avrupa Birliği’ne bırakmasını öngörüyor. Bu strateji 2016 yılında Ursula von der Leyen tarafından Bundeswehr’in Beyaz Kitabı’na gizlice yerleştirildi [3]. Angela Merkel’e yakın bir başka isim olan Bayan von der Leyan fazlasıyla Alman personeli yerleştirdiği Avrupa Komisyonunun başkanı oldu.

Suriye’de asker konuşlandırılması önerisi, ertesi gün, yani 22 Ekim’de varılan Rusya-Türkiye mutabakatıyla birlikte daha şimdiden geçersiz oldu [4]. Öte yandan, bazı Avrupalı seçkinlerin Washington’un vazgeçmek üzere bulunduğu emperyal rolü ele geçirme iradesini ortaya koymaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Communiqué conjoint du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité », Réseau Voltaire, 16 octobre 2019.

[2] New Power, New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy for a changing world, Stiftung Wissenschaft Politik (SWP) et the German Marshall Fund of the United States (GMF) éditeurs (2013).

[3] Das Weißbuch 2016, Bundeswehr.

[4] “Memorandum of Understanding Between Turkey and the Russian Federation”, Voltaire Network, 22 October 2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.