Tysk forsvarsminister og CDU-leder Annegret Kramp-Karrenbauer overrasket Nato-allierte med forslag om å sende internasjonal militærstyrke til Syria, 21/10-19. Kun hennes mentor, Angela Merkel kjente forslaget på forhånd og støttet det straks. Det dårlig forberedte utspillet fikk motsetningsfulle reaksjoner. Hva er legalt grunnlag? Kan det oppfattes som initiativ fra EU, Nato eller FN? Vil hun stille seg mellom tyrkere og kurdere eller mellom tyrkere og syrere?

Det virket som om Tyskland etter vedtak i det tysk-fransk forsvars- og sikkerhetsråd [1] 16/10 bestemte seg for å vende tilbake til det gamle prosjekt beskrevet i Ny kraft, nytt ansvar. Tysk utenriks-politikk i en ny verden. [2] I dokumentet bes Nato om å delegere administrasjon i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika til et EU under tysk ledelse. Strategi ble i stillhet lagt i en hvitbok for det tyske krigsmaskineriet, Bundeswehr, av ex-«krigs»minister Ursula von der Leyen [3]. Hun er også nær venn av Merkel, og er nylig blitt utpekt leder av EU-kommisjonen med et svært tysk personale.

Forslaget om en militær-operasjon i Syria er alt foreldet etter den russisk-tyrkiske avtalen fra Sotsji, 22/10. [4]. Men det viser vilje hos visse europeiske eliter til å ta rollen som imperialist når USA melder avbud.

Oversettelse
Per Lothar Lindtner

[2New Power, New Responsibility. Elements of a German foreign and security policy for a changing world, Stiftung Wissenschaft Politik (SWP) et the German Marshall Fund of the United States (GMF) éditeurs (2013).

[3Das Weißbuch 2016, Bundeswehr.

[4Memorandum of Understanding Between Turkey and the Russian Federation”, Voltaire Network, 22 October 2019.