مطبوعات استرالیا سرمقالات خود را رنگ و لعابی داده و کلیه ی اعلامیه های خود را در کانال های تلویزیونی برای اعتراض به قانون سانسور پخش کرده اند .

استرالیا ، کانادا ، زلاند نو و انگلستان دارای قانون بسیار بحث برانگیزی در رابطه با حفظ اسرار دولتی می باشند .

در این کشورها هرگز سخن از سانسور دولتی آورده نمی شود چرا که بسیار رایج است .

سه خبر نگار به خاطر بر ملا نمودن برخی اخبار تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند .
 دولت این کشورها از پنج چشم ( که عبارت اند از این چهار کشور به علاوه ی ایالات متحده ) برای جاسوسی از شهروندان استرالیایی استفاده کرده .
 نیروهای ویژه ی استرالیا در افغانستان نیز مرتکب جنایات جنگی شده اند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian