ولترشبکه

استعفای سعد حریری

+

در تاریخ ۲۹ ماه اکتبر ۲۰۱۹ ، رئیس جمهور سنی لبنان ،سعد حریری ، در پی اعتراضات مردم استعفای دولت خود را اعلام کرد . بلافاصله ایالات متحده از رئیس جمهور مسیحی جمهوری لبنان و رئیس جمهور شیعه مجلس ملی خواست تا بلافاصله دولت جدیدی را تشکیل بدهند .

با ایجاد این وضعیت ، ملت لبنان خود را دم دمی مزاج معرفی کرد ، چرا که فراموش کرده است چگونه سعد حریری را به قدرت رساند ( در انقلاب رنگی سدر ) .

به لحاظ عملی ،دولت می تواندمسائل روزمره را مدیریت کند ، همانطور که طی سال های گذشته این اتفاق افتاده است . تنها تغییر ماهیت قانون اساسی می تواند کشور لبنان را از این بحران نجات دهد . در سال ۱۹۴۳ این راه حل توسط فردی فرانسوی برای تقسیم این کشور به ۱۷ بخش مذهبی طراحی شد . این روش توسط عربستان سعودی به هنگام خروج از جنگ داخلی (۱۹۸۹) به کار بسته شد ، که در آن به طور رسمی توانست نشان دهد هر یک از شهروندان به کدام جماعت تعلق دارند . به تدریج این روش در تمام جامعه منتشر شد ، تا جایی که کمترین جماعت مسئول نیز مد نظر قرار گرفت . لبنان به صورت یک دموکراسی خود را معرفی می کند ، در حالی که چنین وضعیتی در این کشور وجود ندارد .

سیستم حاکم در این کشور طوری قفل شده که وجود قانون اساسی جدید می تواند فاجعه آفرین باشد . گذر به سوی یک سیستم لائیک ، که در آن تمام شهروندان سهم مساوی دارند ، تنها با متوقف کردن قانون اساسی حاضر ممکن خواهد بود .

از سال های گذشته ، چندین شخصیت سیاسی از میان فرقه های متعدد این کشور خواهان وضع دولت موقت نظامی بوده اند ، چنین دولتی که به نظر بی طرف می آید ، از سوی اکثریت مردم مورد حمایت واقع شده است . به همین دلیل رهبر نیروهای ویژه ی سابق این کشور ـ شامل روکوز – (که خودداماد رئیس جمهور این کشور می باشد ) ، در تاریخ ۲۸ ماه اکتبر از حزب جمهوری خواه و مجلس ملی استعفا کرد . این سرباز بزرگ ، که سیاست مدار ضعیفی می باشد ، می تواند چنین عملیاتی را هدایت کند . او در سال ۲۰۰۶ ، توانست لبنان را از عناصر جهادی فاتح الاسلام نجات دهد ، سپس دارو دسته ی شیخ احمد الاسیر را به هنگام نبرد سیدون در سال ۲۰۱۳ ، شکست داد ، همچنین با نفرات القاعده در نبرد ارسال در سال ۲۰۱۴ ، و همچنین با داعش در نبرد رائس بعلبک در سال ۲۰۱۷ پیروز شد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.