Genel Kurulun başvurusuyla konuyu ele alan Uluslararası Adalet Divanı, 25 Temmuz 2019’da, , Mauritius’un bağımsızlık ve Chagos Takımadaları üzerindeki egemenliği sürecine hile karıştırıldığını doğruladı [1] .

BM Genel Kurulu bunun üzerine 22 Mayıs 2019’da, Birleşik Krallık’ı altı ay içerisinde çıkmaya ve burayı Mauritius’a geri vermeye davet eden bir karar tasarısını kabul etti [2].

Bu sürenin sonunda Birleşik Krallık hiçbir adım atmadı ve takımadaları yasadışı olarak işgal etmeye devam etmektedir.

Bu konuda kararlı tutumunu sürdüren Foreign Office yaptığı açıklamada: « Birleşik Krallık’ın, 1814 yılından beri kesintisiz olarak İngiliz egemenliği altında olan, Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BİOT) üzerindeki egemenliği konusunda hiçbir tereddüdü yoktur (…) Mauritius’un BİOT toprakları üzerinde hiçbir zaman egemenliği olmadı ve Birleşik Krallık bu talebi tanımamaktadır ».

Muhalefete göre: « Muhafazakar hükümet kendini uluslararası yasaların üzerinde görmektedir ».

Takımadalar, bir İngiliz askeri üssünün bulunduğu ve bir devasa ABD üssünün yer aldığı Diego Garcia’yı da içermektedir. Birleşik Krallık ve ABD, Çin’in bu bölgedeki yayılmacılığını sürekli olarak kınamaktadırlar.

Çeviri
Osman Soysal

[2BM, Londra’yı Diego Garcia’nın da yer aldığı Chagos Takımadalarını iade etmeye çağırdı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Mayıs 2019.