Den 4. desember møttes lederne for stater og regjeringer i The North Atlantic Council i London for å feire alliansens 70-årsdag. Generalsekretær Jens Stoltenberg kaller NATO «historiens mest vellykkede allianse».

En unektelig «suksess». Etter at de rev fra hverandre Den Jugoslaviske Føderasjon i 1999 med krigen sin, har antallet NATO-medlemmer økt fra 16 til 29 land (30 hvis man regner med Makedonia). Og de er blitt utvidet østover mot Russlands grenser.

«For første gang i historien», skryter Stoltenberg,» har vi nå kampklare tropper i den østlige delen av vår allianse».

Men The North Atlantic Treaty Organization har gått lenger enn det. De har utvidet sine krigs-operasjoner til også gjelde fjellene i Afghanistan og i ørkenen i Afrika og i Midt-Østen.

I øyeblikket hever Den Store Alliansen målet sitt enda høyere. Ved toppmøtet i London har Stoltenberg på forhånd kunngjort - at lederne for de 29 medlemslandene «vil godkjenne verdensrommet som vårt femte driftsområde». Det skal komme i tillegg til allerede eksisterende landbaserte, maritime, luftstyrke og cyber-baserte områder.

«Verdensrommet er viktig for at vi kan lykkes med våre operasjoner», understreker generalsekretæren. Han antyder at NATO har til hensikt å utvikle militær-programmer basert i verdensrommet. Han kommer naturligvis ikke ut med noen detaljer, men han sier at NATO har undertegnet den første kontrakten til en milliard dollar for å modernisere sine 14 AWAC-fly.

Disse er ikke bare enkle radar-fly, men flyvende kommando-sentre. De er bygget av USA-selskapet Boeing for å kunne kjempe via systemer i rommet.

Uten tvil er det nesten ingen av de europeiske lederne (for eksempel Italias statsminister Conte) som den 4. desember «vil gå med på at verdensrommet er vårt femte driftsområde». De vet ingenting om NATOs militære romprogram som er forberedt av Pentagon og de europeiske militærtoppene som er knyttet til de største luft-og romfarts-industriene.

Og selv om svært lite av dette programmet er kjent i de europeiske parlamentene, som i Italia, er det ikke sikkert at alle går med på alle NATOs beslutninger - selv under USA-kommando. De må ta med i betraktningen sine egne militærpolitiske og økonomiske beslutninger.

Så NATO skal altså sende oss ut i verdensrommet som følge av den nye Romkommandoen skapt av Pentagon sist august. Målet skal være, som erklært av president Trump, «å sikre at amerikansk dominans i verdensrommet aldri vil bli truet».

Trump kunngjorde så konstitueringen av US Space Force, som skal ha til oppgave «å forsvare vitale amerikanske interesser i verdensrommet, den neste slagmarken».

Russland og Kina beskylder USA for å åpne opp for militarisering av verdensrommet. De advarer at de har kapasitet til å svare på dette. Alt dette øker trusselen om en atomkrig.

Selv om vi ennå ikke kjenner til NATOs militære romprogram, så er én ting sikkert - det vil bli dyrt. På toppmøtet i London vil Trump fortsette presset på sine europeiske allierte for at de skal øke sine militærutgifter til 2 %, eller mer, av sine BNP

Så langt er det 8 land som har gjort det - Bulgaria (som økte sin andel til 3,25 %, like under USAs 3,4 %), Hellas, Storbritannia, Estland, Romania, Litauen, Latvia og Polen. De andre, som fortsatt ligger på under 2 %, har gått med på å øke sine budsjetter.

Alle blir dratt med av USAs enorme kostnader - 730 milliarder dollar i 2019, mer enn ti ganger Russlands.

NATOs årlige militærbudsjett, ifølge offisielle data, har økt til mer enn 1000 milliarder dollar. I virkeligheten er det enda høyere enn nevnt av NATO, fordi beløpet ikke inkluderer forskjellige poster av militær karakter - for eksempel militærvåpen fra USA. De kommer ikke innunder Pentagons tall, men ligger under energi-departementet.

Italias militærutgifter, som har økt fra 13. til 11. plass i verden, har nå faktisk kommet opp i 25 milliarder euro årlig. Sist juli la Conte-regjeringen til 7,2 milliarder euro, skaffet til veien av Ministry for Economic Development. Det var for å kjøpe våpensystemer.

Under et møte med NATOs generalsekretær i oktober, gikk Conte II-regjeringen med på å øke denne summen med ytterligere nok 7 milliarder euro fra 2020 (La Stampa 11.oktober 2019).

Ved toppmøtet i London vil enda flere milliarder av euro av skattebetalernes penger bli krevet av Italia for å kunne sponse NATOs rom-operasjoner. Vi som ikke en gang kan finne penger til å sikre og gjenoppbygge våre kollapsede viadukter!

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)