در چهارچوب گسترش سازمان ناتو در منطقه ی هند و اقیانوس آرام [1] ، این سازمان مخالفین سیاسی هنگ کنگ را به صورت نعمتی برای خود میپندارد ، همچنین تزای اینگ ون ، رئیس جمهور تایوان را به صورت دست نشانده ی ممتاز خود برمی شمارد.

در سال ۱۹۸۹ ، ایالات متحده ، فرانسه و انگلستان کودتای نافرجام زائو زیانگ را [2] حمایت کردند . در میدان تیانمن ، جن شارپ ، مامور سرشناس سازمان ناتو ،این عملیات را مدیریت می کرد ،تا آنکه به درگیری و کشتار انجامید [3] . در عملیات ٬٬ پرنده ی زرد٬٬ این سه ابر قدرت حدود ۴۰۰تن از حامیان زائو زیانگ را به سوی هنگ کنگ فرستادند ، که در آن زمان مستعمره ی انگلستان به حساب می آمد . [4].شبکه ی پرنده ی زرد ، تظاهرات ، درگیری ها را در هنگ کنگ که به چین تعلق گرفته بود، هدایت کرد . اما بار دیگر این سه ابر قدرت شکست خوردند و از این رو دست نشاندگان خود را به سوی تایوان فرستادند .

تزای اینگ-ون ، رئیس جمهور تایوان ، که در ۱۱ ماه ژانویه ی ۲۰۲۰ باردیگر انتخاب شد ،قصد دارد سوء تفاهم سیاسی کشور خود را از سال ۱۹۹۲ فاش سازد ( این کشور دارای دو سیستم حکومتی می باشد ) ، همچنین استقلال کشورش را در برابر چین اعلام کند . تزای اینگ-ون از جنگ ٬٬ رسانه ای ٬٬ خبر داده و سال پیش قانونی را تصویب کرده که کلیه کسانی که از سوی چین اخبار جعلی منتشر می سازند را دستگیر کنند . او تصور می کند بحران های هنگ کنگ می توانند موقعیت او را تثبیت سازند و به تظاهرکنندگانی که فراری شده اند ، پناهندگی داده شود .

نماینده ی سابق سازمان ناتو ، آندرس فوگ راسموسن [5] ، براین عقیده است که پس از ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ ، فرانسه در سال ۲۰۱۷ که در برابر اخبار جعلی روسی قرار گرفتند ، اکنون نوبت تایوان است تا در برابر اخبار جعلی چینی قرار گیرد . او تصور می کند که در جبهه ی خاور دور، باید از دموکراسی در برابر حکومت اقتدار گرا دفاع کرد .

آلمان و فرانسه ، هم اکنون آمده ی دفاع از تایوان در برابر چین می باشند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« L’Otan souhaite devenir l’Alliance atlantico-pacifique », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 10 décembre 2019.

[2« Tienanmen, 20 ans après », par Domenico Losurdo, Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 9 juin 2009.

[3« L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 juin 2007.

[4Opération Yellow Bird, Sophie Lepault, Film de 62 minutes, Illégitime Défense.

[5«Taiwan – nächste Frontlinie im Kampf gegen Chinas Machtgelüste», Anders Fogh Rasmussen, Die Welt, Januar 8, 2020.