ولترشبکه

ولادیسلاو سورکوو کاخ کرملین را ترک می کند

+

ولادیسلاو سورکوو که در انتخاب شدن ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین نقش داشته ، از کاخ کرملین استعفا داد چرا که با رئیس جمهور روسیه اختلاف شدیدی پیدا کرده است .

او شخصیت فوق العاده و استثنایی است . او توانسته شورای جوانان و احزاب سیاسی طرفدار خط فکری ولادیمیر پوتین را به وجود آورد . او به اصل حکومت عمودی اعتقاد دارد که از فرم دموکراتیکی برخوردار بوده است که مطابق با خواسته های حکومت روسیه ی بزرگ می باشد [1]

او در پرونده ی اوکراین با نمایندگان سازمان ناتو اختلافات شدیدی داشته و توانسته بود اوکراین و دون باس را نجات دهد . اما در ارتباط با همین پرونده مورد انتقاد قرار گرفت و از این رو استعفا داد .

او در ارتباط با جنبش ضد فرهنگی ایالات متحده در سال ۶۰ ،نسل بیت و جنبش استون وال بسیار تمایلات مساعدی نشان می داد ، همین امر باعث گردید تا شدیداََ انتقاد شود.

برای آنکه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بتواند سازمان های جدید را تشکیل دهد نیاز به همکاری با ولادیسلاو سورکوو خواهد داشت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Vladislav Sourkov : la stabilisation de la Russie n’est pas totalement assurée », par Youri Filippov, Réseau Voltaire, 21 juin 2005.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.