خبر گذاری اسپانیا سند طبقه بندی شده ی سازمان سیا را منتشر نمود که در آن ثابت شده در سال ۱۹۷۵ ایالات متحده ازبیم فروپاشی رژیم فرانکو به نفع سوسیالیست ها
اقداماتی را آغاز کرد . در نتیجه منطقه ی اسپانیایی صحرا به نفع اتحاد جماهیر شوروی استقال پیدا کرد .

وزیر امور خارجه ی وقت ایالات متحده ، هنری کیسینجر ، به همراه حسن دوم پادشاه مراکش در تاریخ ششم ماه نوامبر ، طرحی برای راه پیمایی . در ۱۴ ماه نوامبر دولت اسپانیا منطقه ی صحرا را به نفع مراکش و موریتانیا از حالت استعماری در آورد . در تاریخ ۲۰ ماه نوامبر خبر مرگ فرانسیزو فانکو که از چند هفته پیش از آن در حالت مرگ مغزی قرار داشت منتشر گردید.

مطابق با این اسناد ، شاهزاده خوان کارلوس که در تاریخ ۲۲ ماه نوامبر جانشین او گردید و در سمت پادشاهی اسپانیا قرار گرفت ،به سازمان سیا تعهد خود را اعلام کرد – که این خود نشان از خیانت او دارد -چرا که خود از سرنگونی پادشاهی خود بیم داشت.

پیش از آن سازمان سیا به حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا نزدیک شده بود و متعهد به پشتیبانی از این حزب شد به شرط آنکه پایگاه های سازمان ناتو در منطقه ی اسپانیایی صحرا حفظ شود . رهبران سوسیالیست آن زمان از کمک های سازمان سیا چشم پوشی نمودند ، با این حال سازمان های جاسوسی ایالات متحده توانستند فلیپه گنزالز را به ریاست حزب درآورند .

فرانسه و عربستان سعودی در این توطئه شرکت داشتند .

پادشاه مراکش حسن دوم از دادگاه عدالت بین الملل سوال کرد که منطقه ی اسپانیایی صحرا به چه کشوری تعلق دارد . دادگاه عدالت بین الملل از آنجاییکه پیوند تاریخی این منطقه را با مراکش می شناخت ، درخواست کرد تا مردمان مقیم این منطقه به طور خود مختار در این رابطه تصمیم بگیرند . حسن دوم مردم این منطقه را در جهت تصمیم گیری بسیج نمود . سپس اعلام نمود که مردم این منطقه را جزو سرزمین مراکش می دانند که به دست اسپانیا اشغال شده است . حدود سیصد و پنجاه هزار نفر به سمت مرزهای این منطقه راه پیمایی کردند در حالی که بیست هزار سرباز در مرز الجزایر برای امنیت منطقه در حالت آماده باش قرار داشتند . اسپانیا منطقه ی صحرا را از حالت اشغال در آورد و این منطقه بلافاصله به وسیله ی مراکش و موریتانیا اشغال شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian