همکاران خبری آژانس اسپوتنیک روسیه در استانبول دستگیر شدند . پس از صحبت ها سردبیر آژانس توسط پلیس و مداخله ی وزیر امور خارجه ی روسیه سرگئی لاوروو ، آنها آزاد شدند و پرزیدنت اردوغان تایید کرد که نمی خواهد بخش هایی از سرزمین سوریه را به کشورش الحاق کند .

آژانس خبری اسپوتنیک این مقاله ای تحت عنوان ٬٬ ولایت ربوده شده ٬٬ منتشر کرد و در آن نشان داد که چگونه فرانسه ۸۰ سال پیش به ترکیه کمک کرده تا بخشی از سرزمین
سوریه را اشغال کند ٬٬ .در این ماده ی قانونی اختلافات میان سوریه و ترکیه از سال ۱۹۴۵ نشان داده شده است .

در سال ۱۹۳۹ ، کشور فرانسه منطقه ی الکساندرت و انتاکیه ( حاتای ) را به ترکیه واگذار
کرد و به طور یک جانبه حکم اس د ان را در ارتباط با سوریه و معاهده ی لوزان را در ارتباط با مرزهای ترکیه تغییر داد . برای قانونی شدن این موضوع ، فرانسه رفراندوم مشکوکی ترتیب داد که در آن مردمان این منطقه از این تصمیم حمایت کرده اند .

این ماده ی قانونی توسط ترکیه به صورت اشاره به توطئه ی غرب برای الحاق سوریه به ترکیه اشاره شده است .

خبرگذاری اسپوتنیک این واگذاری را به صورت آرزوی فرانسه برای الحاق به ترکیه در ارتباط با قدرت گیری آلمان نازی برآورد کرده . در عین حال دو توضیح در این رابطه وجود دارد که تضاد زیادی با یکدیگر ندارند .

در سال ۱۹۳۹ لئون بلوم رئیس مجلس فرانسه با صهیونیست ها برای تشکیل دولت اسرائیل در سوریه و بخش فرانسوی لبنان و نه سرزمین بریتانیایی فلسطین به توافق رسیدند . آنها منطقه ی بعد از فرات را به کردها و حاتای را به ترکیه واگذار کردند . این پروژه هرگز در نشست مجلس ملی مطرح نشد و دولت لئون بلوم نیز سرنگون شد .

فرانسه قصد داشت تا پاتریارکای مارونیت را در انطاکیه حفظ کند (موافق رم ) و به مذهب ارتدکس انطاکیه ( موافق مسکو ) خاتمه دهد . ترک ها که نسبت به مسیحیان تبعیض قائل می شدند (این موضوع همچنان ادامه دارد ) اجازه ندادند تا ارتدکس ها آزادانه ادامه به حیات خود ادامه بدهند . امروز نیز پاتریارکای موافق رم در بیروت ( لبنان ) حضور دارند .و آنهایی که به مسکو وفادار مانده اند در دمشق ( سوریه ) ساکن می باشند.

با این وجود ، معاهده ی میان فرانسه و ترکیه پیش بینی می کرد تا رفراندوم دومی صورت بگیرد تا پس از گذشت ۸۰ سال ( در سال ۲۰۱۹ ) این انتقال صورت بگیرد . ترکیه با اقدام پیش گیرانه جمعیت زیادی را جابه جا کرد ، اما در چارچوب جنگ علیه سوریه و کودتای ترکیه ، این اتفاق نیافتاد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian