در ایتالیا بیماری مسری مالاریا در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۷ شیوع پیدا کرد و تعداد ۳۸۰۵ تن به این بیماری مبتلا شدند .
تصویر

در نقشه تعداد افرادی که به ویروس کورونا -۱۹ مبتلا شده اند به ۵۹۱۳۸ مورد می رسد
تصویر

بیماری مالاریا به مانند ویروس کورونا-۱۹ با داروی کلوروکین به طور کامل معالجه می شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian