در ایتالیا بیماری مسری مالاریا در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۷ شیوع پیدا کرد و تعداد ۳۸۰۵ تن به این بیماری مبتلا شدند . تصویر

JPEG - 64.2 kb

در نقشه تعداد افرادی که به ویروس کورونا -۱۹ مبتلا شده اند به ۵۹۱۳۸ مورد می رسد تصویر

JPEG - 34.3 kb

بیماری مالاریا به مانند ویروس کورونا-۱۹ با داروی کلوروکین به طور کامل معالجه می شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian