واشنگتن شکست عربستان را در یمن نظارت می کند، زمزمه های کودتا در ریاض به گوش می رسد . ویکتوریا کوتز فرستاده ی ویژه ی ایالات متحده برای انرژی به ریاض سفر اقامتی خواهد داشت .

خانم کوتز متهم به انتشار تریبون در نیویورک تامیز به سال ۲۰۱۸ تحت عنوان ٬٬ من بخش مقاومت در دولت ترامپ می باشم ٬٬ [1] همچنین نویسنده ی کتاب ٬٬ هشدار٬٬ [2] می باشد

او از نزدیکان دونالد رامسفلد ، پنتاگون و اسرائیل میباشد . همچنین از مشاورین سناتور تد کروز به هنگام انتخابات بوده است . او اکنون وابسته ی مشاور امنیت ملی – رابرت او-برایان می باشد و پرونده های مربوط به ایران را دنبال می کند .

کاخ سفید قصد دارد به طور مستقیم اختیارات آرامکو را به دست بگیرد که در ماه دسامبر گذشته ۱/۵٪ خصوصی سازی شده بود . ایالات متحده قصد دارد عربستان را از تنها منبع مالی این کشور محروم سازد و زمانی که این کشور را به پنج قسمت تقسیم کرد حاکمیت این کشور را در یکی از بخش های آن حفظ کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration”, New York Times (United States) , Voltaire Network, 5 September 2018.

[2A Warning, Anonymous, Twelve (2019.