Ongeacht of de Covid-19-epidemie natuurlijk is of veroorzaakt is, het biedt een gelegenheid voor een transnationale organisatie om plotseling haar politieke project op te leggen zonder discussie of zelfs maar blootstelling.

Binnen enkele weken hebben we gezien dat zogenaamde democratische staten de fundamentele vrijheden opschorten: mensen verbieden om hun huis te verlaten, deel te nemen aan vergaderingen en demonstraties, onder bedreiging van boetes of gevangenisstraf. De leerplicht voor jongeren onder de 16 jaar is voorlopig ingetrokken. Miljoenen werknemers zijn van hun baan beroofd en automatisch werkloos geworden. Honderdduizenden bedrijven zijn gedwongen te sluiten en zullen niet meer kunnen heropenen.

Zonder voorbereiding spoorde de overheid bedrijven aan om te telewerken. Alle communicatie via het internet werd onmiddellijk opgenomen door het Echelon-systeem. Dit betekent dat de "Five Eyes" (Australië/Canada/New Zealand/Verenigd Koninkrijk/Verenigde Staten) in hun archieven de middelen hebben om de geheimen van bijna alle Europese fabrikanten te ontsluieren. Daarvoor is het al te laat.

Geen enkele van de maatschappelijke hervormingen heeft een medische rechtvaardiging. Geen enkel epidemiologieboek ter wereld heeft gesproken over, laat staan gepleit voor, "verplichte veralgemeende inperking" om een epidemie te bestrijden.

De politieke leiders van de lidstaten van de Europese Unie zijn verbijsterd door delirieuze wiskundige projecties die een hecatomb in hun land aankondigen [1]. Zij werden vervolgens getroost door de kant-en-klare oplossingen van een machtige pressiegroep waarvan zij de leden hadden ontmoet op het Economisch Forum van Davos en de Veiligheidsconferenties van München [2].

Verplichte veralgemeende inperking" was vijftien jaar eerder bedacht, binnen de regering Bush, niet als een instrument voor de volksgezondheid, maar om de Amerikaanse samenleving te militariseren in het geval van een bioterroristische aanslag. En het is inderdaad dit project dat hij vandaag de dag in Europa toepast.

Het oorspronkelijke plan, dat meer dan 20 jaar geleden werd bedacht rond het hoofd van het farmaceutische laboratorium Gilead Science, Donald Rumsfeld, was bedoeld om de Verenigde Staten aan te passen aan de wereldwijde financiering van de economie. Het was een kwestie van het reorganiseren van de planeet door de taken van elke persoon geografisch te verdelen. Gebieden die nog niet geïntegreerd zijn in de wereldeconomie zouden verstoken blijven van een staat en louter reservoirs van grondstoffen worden; ontwikkelde gebieden (waaronder de Europese Unie, Rusland en China) zouden verantwoordelijk zijn voor de productie; en de Verenigde Staten alleen zouden zorgen voor de wapen- en politie-industrie in de wereld.

Hiervoor werd een groep opgericht binnen een denktank, het American Enterprise Institute, het "Project for a New American Century". Deze laatste kondigde een nogal grof deel van zijn programma aan, maar slechts een deel ervan; dat bedoeld was om grote donoren te overtuigen om de verkiezingscampagne van George W. Bush te steunen. Op 11 september om 10 uur ’s ochtends, toen twee lijnvliegtuigen op het World Trade Center in New York neerstortten, werd het programma "Continuïteit van de overheid" (CoG) afgekondigd, hoewel de situatie in het geheel niet was zoals voorzien in de teksten.

President Bush werd naar een militaire basis gebracht. Leden van het Congres en hun teams werden naar een enorme bunker op 40 kilometer van Washington gebracht. En de topgeheime Continuïteitsregering, waarvan Rumsfeld lid was, nam tot het einde van de dag de macht over.

Profiterend van de emotionele schok van die dag, heeft de groep een omvangrijke antiterrorismecode, de Amerikaanse Patriot Act, ruim van tevoren opgesteld; een uitgebreid binnenlands bewakingssysteem, het Department of Homeland Security, gecreëerd; de missie van de strijdkrachten geheroriënteerd volgens de wereldwijde arbeidsverdeling (Cebrowski Doctrine); en is de " Eindeloze Oorlog " begonnen. Het is in de wereld die ze hebben gevormd dat we de afgelopen twee decennia in een nachtmerrie hebben geleefd.

Als we niet oppassen, zal de huidige groep, waarvan Dr. Richard Hatchett het zichtbare element is, deze agenda van de Verenigde Staten naar de Europese Unie brengen. Het zal op de lange termijn een applicatie voor het traceren van mobiele telefoons opleggen om onze contacten te controleren; bepaalde economieën ruïneren om hun productieapparaat over te hevelen naar de wapenindustrie; en ons er tenslotte van overtuigen dat China verantwoordelijk is voor de epidemie en ingedamd moet worden (Containment).

Als we niet voorzichtig zijn, zal de NAVO, waarvan we dachten dat ze hersendood was, zichzelf reorganiseren. Het zal zich uitbreiden naar de Stille Oceaan met Australië als handelspartner [3].

Als we niet voorzichtig zijn, wordt de school vervangen door thuisonderwijs. Onze kinderen zullen onkritische papegaaien worden, die alles weten maar ook niets weten.

In de nieuwe wereld die wordt voorbereid op de Europeanen in de EU, zullen de grote media niet langer worden gefinancierd door de olie-industrie, maar door Big Pharma. Zij zullen ons ervan overtuigen dat alle genomen maatregelen de juiste zijn geweest. Zoekmachines zullen de geloofwaardigheid van de niet-conforme media beoordelen op de krantenkoppen van de ondertekenaars van hun artikelen, niet op de kwaliteit van hun redenering.

Er is nog tijd om te reageren.

Vertaling
Martien van den Hurk

[1Covid-19: Neil Ferguson, de liberale Lyssenko”, door Thierry Meyssan, Vertaling Martien van den Hurk, Voltaire Netwerk, 19 april 2020.

[2Covid-19 and The Red Dawn Emails”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 28 April 2020.

[3NATO Wants to Become the Atlantic-Pacific Alliance”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 12 December 2019.