Uansett om Covid-19-epidemien er naturlig eller om den har blitt provosert fram, så gir den nå mulighet for en transnasjonal gruppe plutselig å pålegge oss sitt politiske prosjekt, uten diskusjon, og sånn uten videre.

I løpet av få uker har vi sett at såkalte demokratiske stater suspenderer fundamentale friheter. De forbyr folk å forlate sine hjem, forbyr dem å delta på møter og demonstrasjoner med trusler om bøter og fengsel.

Obligatorisk skolegang for de under 16 har blitt midlertidig avskaffet. Millioner av arbeidere har blitt fratatt jobbene og automatisk blitt arbeidsløse. Hundretusener av forretninger har blitt tvunget til å stenge, og vil kanskje ikke kunne åpne igjen.

Uten noen slags forberedelser oppmuntrer selskapene oss til å bruke telefonen. All kommunikasjon via internett blir øyeblikkelig registrert av Echelon-systemet.

Det betyr at «Five Eyes» (Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA) i sine arkiver vil ha muligheter til å avsløre hemmelighetene til så å si alle europeiske produsenter.

Å gjøre noe med det er allerede for sent.

Ingen av disse sosiale forandringene er medisinsk rettferdiggjort. Det finnes ikke en bok om epidemier i hele verden som har diskutert, langt mindre tillatt «generelle påbud om å stenge folk inne» for å bekjempe en epidemi.

De politiske lederne fra medlemslandene i Den Europeiske Union har blitt narret av sinnsyke matematiske forutsigelser om massemord i landet sitt [1]. Så ble de trøstet med ferdiglagde løsninger fra en mektig pressgruppe, hvis medlemmer hadde møtt hverandre på Davos Economic Forum og på Munich Security Conferences [2].

Tvungen generell innestengning var blitt funnet opp femten år tidligere av Bush-administrasjonen, ikke som et offentlig verktøy for folks helse, men for å militarisere USA i tilfelle bioterrorristangrep.

Og det er dette prosjektet som blitt brukt i dag i Europa.

Den opprinnelige planen ble unnfanget for mer enn 20 år siden rundt sjefen for farmasøyt-laboratoriet Gielad Science, Donald Rumsfeld. Planen var å tilpasse De Forente Stater til en global finansiering av økonomien.

Det var et spørsmål om reorganisering av planeten ved å fordele oppgavene til hvert geografisk område.

Områder som ennå ikke var integrert i den globale økonomien skulle bli fratatt begrepet stat, og skulle kun bli et reservoir av råmaterialer. Utviklede områder (inkludert Den Europeiske Union, Russland og Kina) vil bli ansvarlige for produksjonen, og De Forente Stater alene ville stå for produksjonen av verdens våpen og og for politistyrker.

For å gjennomføre dette, ble det dannet en gruppe innenfor tenketanken The American Enterprise Institute, kalt «Prosjektet for et nytt amerikansk århundre».

Disse kunngjorde en ganske grov del av programmet, men kun en del av det. De hadde først til hensikt å få de største donorene til å støtte George W. Bush sin valgkampanje.

Den 11. september, klokken 10.00, da to rutefly krasjet inn i World Trade Center i New York, ble programmet «Continuity of Government» (CoG) erklært, selv om situasjonen ikke ble slik som man hadde forutsett.

President Bush ble bragt til en militærbase. Medlemmer av Kongressen og deres team ble bragt til en enorm bunker 40 kilometer fra Washington. Og den topp-hemmelige Continuity of Government, der Rumsfeld var medlem, tok makten fram til slutten av den dagen.

De grep fordelene ved det følelsesmessige sjokket fra det som hendte den dagen. Gruppen vedtok en voluminøs anti-terrorist- kode som var blitt skisset opp lang tid i forvegen - The USA Patriot Act.

Det innehold et svært omfattende overvåkningssystem, Homeland Security Department.

Det reorganiserte oppdraget til de væpnede styrker ifølge den globale arbeidsdelingen (Cebrowski Doctrine), og de startet «Krigen uten ende».

Det er denne verdenen de skapte den gangen som vi har levd i som et mareritt i de to siste tiårene.

Dersom vi ikke er forsiktige vil denne gruppen, der dr. Richard Harchett er det eneste synlige elementet, overføre denne planen fra De Forente Stater til Den Europeiske Union.

Den vil over tid innføres med en sporings-applikasjon via mobil-telefoner for å observere våre kontakter. Den vil ruinere visse økonomier for å kunne overføre deres produksjonskrefter til våpenindustrien. Og til slutt vil den overbevise oss om at Kina er ansvarlig for epidemien, og må bli kontrollert.

Dersom vi ikke er forsiktige vil NATO, som vi trodde var hjernedød, reorganisere seg. Det vil utvide seg til Stillehavet med Australia som en handelspartner [3].

Dersom vi ikke er forsiktige vil obligatorisk skole bli erstattet med hjemmeundervisning, Våre barn vil bli ukritiske papegøyer som vet alt, men ikke forstår noen ting.

I den nye verden som blir lagt til rette for EU-europeere, vil de store mediene ikke lenger bli finansiert av oljeindustrien, men av Big Pharma. De vil overbevise oss at alle tiltakene som har blitt gjennomført er de rette.

Søkemaskiner vil vurdere troverdigheten til de ensidige avisene med overskrifter fra de som skriver artiklene, ikke etter kvaliteten på argumentasjonen,

Men det er fortsatt tid til å reagere!

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

[1Covid-19: Neil Ferguson, liberalistenes Lyssenko”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Bjørn Thorsønn, Voltaire Network, 28 avril 2020.

[2Covid-19 and The Red Dawn Emails”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 28 April 2020.

[3NATO ønsker å bli Den Atlantisk-Stillehavs-alliansen”, av Thierry Meyssan, Oversettelse Ingunn Kvil Gamst, Voltaire Network, 14 décembre 2019.