سایت اینترنتی آنگلو ساکسون ( کاناری ) توانست اسناد رسمی کشور بریتانیا را در رابطه
با ونزوئلا فاش سازد، در این اسناد وجود واحد سری در ( وایت هال) از ژانویه ۲۰۱۹ برای تخریب و باز سازی ونزوئلا مشخص شده است.

ما از ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ اعلام کردیم ایالات متحده در منطقه ی آمریکای لاتین جنگی علیه ونزوئلا [1] آغاز خواهد کرد ، سپس در ماه آوریل ۲۰۲۰ ، حضور متحدان استعمار گر گذشته را در منطقه .فاش ساختیم( اسپانیا ، فرانسه ، پرتقال ، هلند و انگلستان ) ، که تحت فرمان رئیس جمهور ایالات متحده ماموریت دارند نیکولاس مادورو ، رئیس جمهور رسمی ونزوئلا را از کار برکنار نمایند [2]
اسناد سایت ( کاناری )از سرمایه گذاری انگلستان در این رابطه حکایت دارد . اشخاصی که ممکن است به قدرت برسندمانند خوان گوایدو ، حاضر شدند از منافع ملکه حمایت کنند و علیه ملت خود اقدام کنند .

Revealed: Secretive British unit planning for ‘reconstruction’ of Venezuela”, John McEvoy, The Canary, May 13th, 2020.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Les États-Unis préparent une guerre entre latino-américains », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 décembre 2018.

[2“به کار گیری استراتژی انرژی ایالات متحده توسط ترامپ ”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 28 آوريل 2020, www.voltairenet.org/article209784.html