Temsilciler Meclisi üyesi Scott Perry (Cumhuriyetçi, California) 19 Mayıs 2020’de « Başkan’a, Tibet Özerk Bölgesi’ni Çin Halk Cumhuriyeti’nden ayrı bir devlet olarak tanımak ve başka amaçlar için yetki » vermek üzere bir yasa tasarısı (HR6948) sundu.

Bu teklifin metni henüz Covid-19 salgını nedeniyle henüz dağıtılmamış olsa da, mevcut 14. Dalai Lama tarafından tanınan 11. Panşen Lama’nın 15. Dalai Lama’nın belirlenmesi sürecine katılması olasılığını elde etmeyi amaçladığını biliyoruz.

Bugünkü 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, NATO’nun stay-behind şebekesi tarafından ele geçirilen bir SS Nazi subay olan Heinrich Harrer tarafından Kuomintang ideolojisi içerisinde yetiştirilmiştir.

1995 yılında, Tibet’teki Budist dini otoriteleri ile Çin siyasi otoriteleri arasında 11. Panchen Lama’nın atanması konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Budistler 6 yaşlarında bir çocuk olan Gedhun Choekyi Nyima’yı seçti (fotoğrafta). Çinliler ise 18. yüzyılda Qing hanedanı tarafından oluşturulan bir gelenekten yola çıkarak, eş zamanlı olarak aynı yaştaki başka bir çocuk olan Gyancain Norbu’yu atamıştır. Sonra Pekin birincisini gizlice iktidara getirdi ve ona komünist bir eğitim verdi.

Dalai Lama ve Panchen Lama’lar ancak birbirlerini karşılıklı olarak tanıdıklarında geçerlidirler.

Çeviri
Osman Soysal