در تاریخ ۱۹ ماه مه ۲۰۲۰ ، نماینده ی جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا اسکات پری، مطابق این ماده ی قانونی ، خواسته تا رئیس جمهور بتواند استقلال تبت را از H.R.6048
جمهوری خلق چین تقاضا نماید . به صورت:
To authorize the President to recognize the Tibet Autonomous Region of the Peopl’s Republic of China as a Separate, independent countrym and for other purpose.

هنوز متن این تقاضا به علت بیماری کورونا منتشر نشده است ، اما مشخص است که پانشا لامای یازدهم که توسط چهاردهمین دالای لاما تعیین شده به صورت پانزدهمین دالای لاما شناخته شود.

دالای لامای چهاردهم فعلی که تنزین گیاتزو نام دارد ، و در ایدئولوژی کواومینتانگ یک افسر اس اس نازی با نام هنریش هارر ، به وجود آمده ، تعیین شده است . این موضوع توسط اسناد (پنهان سازمان ناتو ) منتشر شده است .

در سال ۱۹۹۵ ، اختلافی میان نمایندگان مذهب بودایی تبت با قدرت های سیاسی چین به وجود آمد که علت آن در باز شناسایی پانشن لامای یازدهم بوده است . عده ای کودک شش ساله ای با نام گدهوم شوکی نیما ( در تصویر بالا ) را انتخاب نمودند . برخی دیگر مطابق با سنتی که از قرن هجدهم وجود داشت و توسط سلسله ی پادشاهی کینگ وضع شده بود ، به وجود رقیب دیگری اشاره داشتند که می بایستی کودک دیگری با همین سن و سال باشد که گیانکان نوربو نام داشت . بیجینگ این شخص را مخفی نگاه داشت و به او آموزش کمونیستی داد .

دالای لاما و پانشن لاما در صورتی معتبر شناخته می شوند که یکدیگر را تایید کنند.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian