Ifølge lederne på det offentlige Folkehelseinsituttet (Norges Institutt for folkehelse) så har Covid-19-resultater fra land som innførte påbudt innestengning av befolkningen er identiske med resultetene til de som var mot dette.

Allerede den 5. mai 2020 gjorde instituttet regjeringen oppmerksom på at dette kunne krenke grunnlovsfestede friheter.

Den 22. mai ble direktøren for Folkehelseinsituttet, Camille Stoltenberg, intervjuet i nasjonal radio. Stoltenberg er både lege og antropolog.

I intervjuet sa hun til Tormod Strand fra Norsk rikskringkasting at det var viktig, nå i etterid, å konkludere med at innestengning av befolkningen hadde vært nytteløs [1].

Dr. Camilla Stoltenberg er søster til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

titre documents joints