I et intervju som ble gitt til Axios websted bekreftet [1] president Donald Trump noe vi (voltairenet.org) har gjentatt i to år. Han har ingenting til overs for den strategien som er konstruert av Eliot Abrams med å anerkjenne Juan Guaidó som president i stedet for Nicolás Maduro, konfiskere venezuelanske verdier i andre land, produsere anklager mot valgte venezuelanske representanter for narkotoka-trafficking og å støtte kupp-grupper.

President Trump gjorde klart at ideen om et møte kom fra president Maduro, at han ikke var imot det men at han ennå ikke hadde akseptert det.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1Exclusive: Trump cold on Guaidó, would consider meeting Maduro”, Jonathan Swan, Axios, June 22, 2020.