دولت ایران در تاریخ ۱۶ ماه ژوئن ۲۰۲۰ اعلام کرد که از پرزیدنت السراج نماینده ی اخوان مسلمین در لیبی حمایت نظامی خواهد کرد

پرزیدنت السراج توسط آنگلو ساکسون ها بر سر کار آمد و توسط سازمان ملل که تصور می کرد علیه اخوان مسلمین مبارزه خواهد کرد ، مورد حمایت واقع شد . در واقع او تنها رهبر قانونی این کشور می باشد و روابط خود را با اخوان مسلمین اعلام کرده است .

اخوان مسلمین گروه سیاسی سری می باشند که توسط حسن بنا در مصر ، در کادر اسلام بریتانیایی برای تسخیر کشور سودان توسط ارتش مصر و دانشگاه الازهر به وجود آمد . این اخوت توسط آنگلو ساکسون ها پس از جنگ دوم جهانی مطابق با الگوی فراماسون ها ی غربی ایجاد شد ، سپس در کشورهای بسیاری تفکر امپریالیستی خود را پیاده کرد . طرح آنگلو ساکسون ها در بهار عربی به صورتی بود تا آنها را در خاور میانه ی بزرگ در راس امور قرار دهد . آنها در براندازی جمهوری عرب لیبی با کمک سازمان ناتو ، نقش بسزایی داشتند ( باید گذارش شش بخش تاریخ اخوان مسلمین را بخوانید )

ایران با حمایت از اخوان مسلمین ، سیاست پیش از انقلاب اسلامی دوران محمد رضا شاه پهلوی در ایجاد ژاندارم ایالات متحده در خاور میانه ، و سیاست سال های ۱۹۹۰ که پاسداران انقلاب را برای جنگ در کنار سربازان سئودی به دستور سازمان ناتو در بوسنی و هرزگووین [1] فرستاد را از سر گرفته است .

از این پس نیروهای ایرانی بار دیگر به دستور سازمان ناتو با ترک ها خواهند جنگید.

افکار عمومی غرب ، که سال ها طی تبلیغات مسموم شده است ، نتوانسته تغییرات ناگهانی ایران را طی این چهل سال دریابد . و این کشور را محجر تصور می کند .

[1Wie der Dschihad nach Europa kam, Jürgen Elsässer, NP Verlag (2005). Intelligence and the war in Bosnia 1992-1995 : The role of the intelligence and security services, Nederlands Instituut voor Oologsdocumentatie (2010).