ارتش نیروی زمینی ایالات متحده توسط نامه ی الکترونیکی به کلیه ی پرسنل نظامی و غیر نظامی خود برتری نژادی سفید پوستان را محکوم کرد .

در این نامه آمده است که برپایی جشنی به مناسبت کریستف کلمب و انکار وجود برتری نژادی سفید پوستان ، و صبحت از استثناگرایی آمریکا و اعتقاد به تنها یک نژاد انسانی ، گفته های حزب دست راست افراطی آمریکا و ( همچنین پرزیدنت ترامپ ) .بوده است.

این نامه توسط ارتش نیروی زمینی در کادر انصاف و عملیات نقص انجام شده است و توسط کیسی واردینسکی ( در تصویر ) معاون وزیر ارتش زمینی مسئول پرسنل و امور خاص ،‌امضا شده است .

که در آن از هر یک از کارمندان فدرال Hatch Actاین نامه مغایر است با
خواسته شده تا در هیچ عمل سیاسی مشارکت نکنند.

هم زمان پنتاگون اعلام کرد که این نامه به صورت اشتباه منتشر شده است و آن را حذف نمود .

نماینده ی جمهوری خواه آلاباما ، مو بروکس ، وکیل مدافع ویلیام بار را فرا خواند.

مطابق با انستیتوی نظر سنجی ، افسران ارتش ایالات متحده به طور هم زمان به هیلاری کلینتن رای داده بودند ، و سربازان به طور هم زمان به دونالد ترامپ .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian