چهارم ماه اوت ۲۰۲۰ ، بخش دفاعی ایالات متحده گروهی را تشکیل داد تا بر پدیده ی اشیاء شناسایی نشده تحقیق کنند
( Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF )
زمان ملاقات میان وزیر دفاع ایالات متحده – مارک اسپر- و هم تای ژاپنی وی تارو کونو در ۲۹ ماه اوت ۲۰۲۰ ، در پایگاه هوایی آندرسن ( واقع در جزیره ی گوآم ) صورت گرفت و در آنجا ، ایالات متحده نگرانی های خود را ابراز نمود .

در ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ ، وزیر دفاع ژاپن به نیروهای ارتش خود دستور داد تا از حریم فضایی کشور حمایت کنند، و فیلمی از هر موضوع نگران کننده تهیه کنند و بلافاصله به مطالعه و بررسی آن بپردازند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian