در مصاحبه ی تلویزیونی ۲۹ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ ، دبیر اول حزب الله سید حسن نصرالله به گفته های پرزیدنت مکرون و تهدیدات ناتانیاهو پاسخ داد.

با در نظر گرفتن نقش فرانسه در بحران لبنان ، او از دخالت چهار نخست وزیر سابق این کشور تعجب کرد ( سعد حریری ، تمام سلمان ، فواد سینورا ، نجیب میکاتی ) و خواسته ی آنها برای انتخاب دولت بعدی بدون در نظر گرفتن آرای احزاب سیاسی کشور انتقاد کرد ( این اشاره ای بود به مبالغی که سعد حریری در کار زار انتخاباتی امانوئل مکرون هزینه کرده بود ).

سپس او خاطر نشان کرد که در ابتدا از راه حل کشور فرانسه خشنود بود ، سپس با مشاهده ی گفتار پر نخوت رئیس جمهور فرانسه که خودش را نماینده ی دولت لبنان مانند دوران استعمار به حساب می آورد انتقاد کرد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian