ارتش روسیه در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ تمرینات نظامی خود را در دریای مازندران و در شمال شبهه جزیره ی آبشران که در مجاورت باکو پایتخت آذربایجان قرار دارد ، آغاز کرد.

در این تمرینات شش ناو جنگی ، هفت هواپیما و ۴۰۰ نظامی از نیروهای ویژه شرکت دارند.

چهار ناو جنگی شامل ناوچه های ( داغستان و طبرستان می باشند ) همچنین ناو های کرووت ( اوگلیش و ولکی و اوستیوگ ) که از موشک های کروز ( کالیبر ) تشکیل شده اند.

به گفته ی وزیر دفاع روسیه :این عملیات نظامی هیچ کشوری را تهدید نمی کند ،

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian