Uusi Nato-komento, joka syntyi Norfolkissa (Virginia, USA): Norfolkin yhteisjoukkojen komento nimeltään “Atlantic Command” - Atlantin komento - on Napolin (päämaja Lago Patriassa) yhteisjoukkojen klooni. Pohjois-Atlantin neuvosto hyväksyi sen kokoonpanon puolustusministerien tasolla (Italian osalta ensimmäisen Conte-hallituksen ministeri Elisabetta Trenta) kesäkuussa 2018.

Aivan kuten Naton komento Napolissa kuuluu amiraalille, joka on Yhdysvaltain Euroopan merivoimien johdossa, mukaan lukien kuudes laivue, Naton komento Norfolkissa on Yhdysvaltain toista laivuetta komentavan amiraalin käskyn alla. Toisen laivueen “vastuualue” kattaa Atlantin valtameren länsipuoliskon ja arktisen alueen, kun taas toinen puoli kuuluu kuudennelle laivueelle. Uusi “Liittoutuneiden” Norfolkin komento on siis tosiasiallisesti osa Pentagonin komentoketjua Napolin komentona.

Mikä oli motivaationa Atlantin komennon luomiselle? Johtaa “neljättä Atlantin taistelua” kahden maailmansodan ja kylmän sodan taistelujen jälkeen “venäläisiä sukellusveneitä vastaan, jotka uhkaavat Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä meriliikennelinjoja Pohjois-Atlantilla.”

Tämän strategian mukaan, nimenomaan Naton komentoa Napolissa johtavan amiraali Foggon ilmaisemana, venäläiset sukellusveneet olisivat valmiita upottamaan Atlantin molemmat puolet yhdistävät alukset eristääkseen Euroopan ennen Venäjän hyökkäystä. Toisen maailmansodan Hollywood-skenaario, missä saksalaiset sukellusveneet upottavat Yhdysvalloista Eurooppaan matkalla olevat kauppalaivat.

Poliittisen fiktion skenaario: vaikka toisen maailmansodan Atlantin taistelu kesti viisi vuotta, “Atlantin neljäs taistelu” kestäisi viisi minuuttia. Jos venäläiset sukellusveneet järjettömästi upottaisivat Yhdysvaltain ja sen eurooppalaisten liittolaisten aluksia Atlantilla, siitä syntyisi täysi sota, jossa molemmat osapuolet käyttäisivät ydinohjuksia ja pommeja.

Mikä olisi silloin Atlantin komennon rooli? “Pohjois-Atlantti on elintärkeä Euroopan turvallisuudelle” - julisti Naton pääsihteeri Stoltenberg. “Uusi Atlantin komentomme varmistaa, että keskeiset reitit vahvistuksille ja varusteille Pohjois-Amerikasta Eurooppaan pysyvät turvattuina.”

Toisin sanoen: Eurooppa, joka on alttiina sille, mitä Yhdysvallat ja Nato kutsuu “Venäjän agressioksi”, tarvitsisi Yhdysvaltoja lähettämään jatkuvasti sotajoukkojaan, aseitaan ja tarvikkeitaan pystyäkseen pitämään puolensa. Euroopan liittolaisten merivoimien pitää siksi tukea Yhdysvaltain joukkoja, ja uuden Atlantin komennon määräysten mukaisesti metsästää haamuja, “venäläisiä sukellusveneitä, jotka uhkaavat Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä meriliikennelinjoja Pohjois-Atlantilla.”

Se on eräänlainen meritaistelupeli. Hyvin kallis, koska siihen kuuluu muiden määrärahojen lisääminen Nato-maiden kokonaissotilaskustannuksiin, jotka jo nyt ylittävät reilusti biljoona dollaria vuodessa julkisista varoista, vähennettynä kansalaisten todellisista tarpeista. Hyvin vaarallista, koska se pyrkii synnyttämään yleistä mielipidettä vihollisesta, Venäjästä, joka uhkaa Eurooppaa ja valmistautuu eristämään sen katkaisten sen meritieyhteydet Yhdysvaltain kanssa.

Sepittämällä tämä skenaario voidaan perustella Yhdysvaltain joukkojen ja aseiden, myös ydinaseiden, lisääntyvä käyttöönotto Euroopassa, sen Nato-maiden aseiden lisäksi, minkä seurauksena myös Venäjä lisää omia joukkojaan, ydinaseet mukaan lukien.

Koska Conten ensimmäinen hallitus hyväksyi uuden Naton Atlantin komennon kaksi vuotta sitten, haluaisimme tietää, mitä Conten toinen hallitus ajattelee siitä. Haluaisimme myös tietää, kysyttiinkö keneltäkään Italian parlamentissa ennen kuin Italia hyväksyi uuden, Pentagonin päättämän Naton komennon perustamisen; tai edes onko parlamentissa joku, joka on tietoinen siitä tosiasiasta, että sen lisäksi, että Yhdysvaltain amiraalin määräysvallan alla olevan Napolin komennon lisäksi Italian merivoimat on nyt riippuvainen myös Norfolkista, jonka johdossa myös on Yhdysvaltain amiraali.

Käännös
Tuula
Lähde
Il Manifesto (Italie) ">Il Manifesto (Italie)