Donald Trump’s briljante toekenning van een presidentieel pardon aan Generaal Michael Flynn heeft voor opschudding gezorgd.

Toegegeven, deze grote soldaat wordt vervolgd voor het liegen tegen Russiagate rechercheurs (en niet voor andere misdaden die hij zelf zou hebben begaan). Hij probeerde zijn baas te beschermen tegen het binnendringen van justitie, waarvoor de baas hem vandaag bedankt.

Maar vooral omdat deze man een opmerkelijk curriculum vitae heeft. Als directeur van de Militaire Inlichtingendienst heeft hij de steun van de regering-Obama aan Al-Qaida, Daesh en hun moedermaatschappij, de Moslimbroederschap, in twijfel getrokken. Hij vocht om de oorlog tegen Syrië te stoppen en president Bashar al-Assad in functie te houden. Na een gedenkwaardig conflict, waarin hij werd gesteund door de generaals Mattis en Kelly, werd hij gedwongen ontslag te nemen.

Bijeenkomst in de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, 13 juni 2013 in het Witte Huis. De ambassadeur van de Geheime Broederschap van de Moslim Broederschap, Youssef al-Qaradâwî, kon niet naar Washington reizen omdat hem de toegang tot Amerikaans grondgebied werd ontzegd, hij werd vertegenwoordigd door zijn plaatsvervanger, Sheikh Abdallah Bin Bayyah (tweede van links met de tulband).

Vervolgens begon hij een carrière in de particuliere sector door te werken voor Cambridge Analytica, de firma die mega-data van internetverkeer analyseerde om de verkiezingscampagnes van vele huidige leiders te helpen, waaronder Ted Cruz [1] en Donald Trump in de Verenigde Staten. Vervolgens creëerde hij samen met zijn zoon, Michael Jr, een lobbybedrijf, waarvan Turkije een klant was. Hij pleitte voor de uitlevering van Fetuhllah Gülen, die ervan wordt beschuldigd de staatsgreep van 2016 te hebben gepleegd. President Recep Tayyip Erdogan was toen nog niet de beschermer van de Moslimbroederschap en aarzelde om de leider van het Turkse nationalisme te worden. Het was daarom wenselijk om de islamitische leider uit te leveren die op bevel van de CIA de staatsgreep had uitgevoerd.

Uiteindelijk kwam generaal Flynn dicht bij Donald Trump, raakte zo betrokken bij zijn campagne tegen de Puriteinen dat hij werd geselecteerd als mogelijke vice-president, zelfs als secretaris van defensie of nationale veiligheidsadviseur. Het was de laatste positie die hij gedurende 24 dagen zou innemen tijdens de inauguratie van president Trump tot zijn gedwongen ontslag door het Russiagate onderzoek.

Sinds die datum heeft hij een beperkt profiel, uitsluitend bezig met zijn juridische verdediging.

Generaal Flynn en president Trump

Vandaar de vraag: wat deed deze meesterspion toen zo dicht bij Donald Trump?

Op 14 september 2019 werd hij aangekondigd als woordvoerder, samen met George Papadopoulos, op een conferentie over "Soldaten van het Digitale Tijdperk" in Atlanta. Dit was de eerste publieke demonstratie van de QAnon-beweging. Maar tegen de achtergrond van de belangstelling van de pers heeft hij zijn deelname geannuleerd.

De conferentie werd georganiseerd door Richard Granville, de oprichter van de zoekmachine Yippy. Maar juist over QAnon weten we niets. Alleen al door deze handtekening stelt hij zich voor als een senior Defensieambtenaar die gemachtigd is tot "Q"-niveau geheimhouding en dat hij van plan is om Anoniem te blijven.

Berichten werden hem overvloedig toegeschreven om een onderzoek in te stellen naar een pedofiele kring binnen de zeer hoge puriteinse burgerkring, in de continuïteit van de Pizzagate, waaronder vele persoonlijkheden van Hollywood en de Democratische Partij, waaronder de gebroeders Podesta.

John Podesta diende als secretaris van het Witte Huis onder president Bill Clinton en vervolgens als campagnemanager van Hillary Clinton. Midden in Russiagate had hij het Voltaire Network ondervraagd over de rol van frontman van het Kremlin, nadat Michael Flynn Jr. een van mijn artikelen had doorgespeeld waarin hij het plan van zijn vader om de Amerikaanse Inlichtingendienst te hervormen, onthulde [2].

Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 3 november zond "Q" berichten uit waarin werd gewaarschuwd voor een dreigende operatie tegen samenzweerders die de verkiezingen zouden manipuleren.

Sindsdien heeft hij de huiszoeking van de Dominion-groep in Duitsland, die betrokken was bij de Amerikaanse verkiezingen, onthuld. Hoewel dit politieoptreden wel heeft plaatsgevonden, is het niet mogelijk om na te gaan wie de opdracht heeft gegeven of waarom, laat staan wat er is gevonden.

De persoonlijke advocaat van Donald Trump en oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, sprak over verschillende vormen van verkiezingsfraude: kiezersregistratie, de stembussen zelf, mail-in stembiljetten, automatische stemmingen en het doorgeven van de machineresultaten. Dit is waar Dominion’s software een rol zou spelen. Het zou minder stemmen tellen voor Donald Trump en meer voor Biden in verhouding tot de uitgebrachte stemmen. Naar verluidt is het in verschillende landen gebruikt om verkiezingen te vervalsen, onder andere in Venezuela.

Toevallig heeft president Hugo Chávez vaak gevraagd om verkiezingswaarnemers van het Voltaire Netwerk. Een van hen had op voorhand het manipuleren van de stemmen ontdekt en aan de kaak gesteld. Het land maakte gebruik van verkiezingsmachines die bij elke stemming een ontvangstbewijs afgeven. De Dominion had van tevoren een lijst opgesteld van zijn verkiezingsmachines die gecontroleerd moesten worden, waarbij de elektronische resultaten werden vergeleken met de ontvangstbewijzen. Toen was bekend dat er zonder risico’s met de andere machines geknoeid kon worden.

Het was niet president Chávez die de resultaten wilde vervalsen, maar het bedrijf van de Dominion, wie weet namens wie. De generaal die de verkiezingen had georganiseerd, was vooraf gearresteerd wegens corruptie en hoogverraad.

De advocaat van generaal Flynn, Sidney Powell, voegde zich bij het team van Rudy Giuilani op een persconferentie. Als voormalig federaal aanklager uit North Carolina heeft ze naam gemaakt tegen de menigte en de corruptie. Toen ze advocaat werd, toonde ze het misbruik aan van het onderzoek tegen Flynn en liet ze het nietig verklaren. Ze heeft net aangekondigd, samen met Giuilani, dat ze de laatste hand legt aan een nieuwe aanklacht tegen Dominion wegens massale fraude.

Het ontslag van vijf van de hoogste leiders van het Pentagon [3] draagt de handtekening van generaal Flynn: de starters waren allemaal betrokken bij de ondersteuning van de Geheime Broederschap van de Moslimbroederschap en hun terroristische organisaties, Al-Qaeda en Daesh.

Bluft Donald Trump of betrapt hij de oplichters op heterdaad? Zo ja, gaat hij dan tegen ze vechten of met ze onderhandelen?

Vertaling
Martien van den Hurk

[1Ted Cruz PsyOp”, door Thierry Meyssan, Vertaling Bart Ero, Voltaire Netwerk, 12 februari 2016.

[3Donald Trump speelt niet alleen golf, hij zuivert het Pentagon”, door Thierry Meyssan, Vertaling Martien van den Hurk, Voltaire Netwerk, 17 november 2020.