Text to picture: Guyanas "Chief of Staff" Gen. Godfrey Bess (venstre), and U.S. militære sjef for den sørlige halvkule (SouthCom) admiral Craig Faller (høyre) undertegnet den 12. januar 2021 en avtale om opptrening.

(11.01.2021) - Jeg har den ære å henvende meg til Deres Eksellense som president i FNs Sikkerhetsråd, forsamlingen som er ansvarlig for å sikre opprettholdelse av internasjonal kov og sikkerhet.

Vi ber deg bruke anledningen til å fordømme nylige hendelser som truer og setter i fare freden og sikkerheten både i Venezuela og Latin-Amerika og hele det Karibiske området.

I den sammenhengen, tillater jeg meg å gjøre Dem oppmerksom på igangsetting av en felles militærøvelse mellom Forsvarsstyrkene i Den Co-Operative Republikken Guyana og De Forente Stater kystvakt, satt gang den 9. januar 2021.

Dette foregår under dekke av å være en operasjon for å bekjempe «ulovlig, ikke-rapportert og uregulert fiske», svært nær Venezuelas kystområder.

Militærøvelsen er ment å være del av en rekke systematiske og tilbakevendende trusler fra USAs side mot den territoriale integriteten og politiske uavhengigheten til Venezuela, et land som gjentatte ganger er blitt fordømt i Sikkerhetsrådet. (se S/2019/641, S/2019/765, S/2020/277, A/74/861-S/2020/399 og S/2020/971).

I tillegg skjer dette samme kveld som De Forente States Navy Admiral Craig Faller, kommandør for USAs Southerns Command, besøker Guyana, Han spiller en nøkkelrolle i USAs kampanje med «maksimalt press» mot vår nasjon, og som er planlagt fra 11. - 13. januar 2021.

Det vi ser nå er ikke bare et forsøk fra USAs regjering å blande seg inn i de eksisterende og langdryge område-kontroversene mellom Guyana og Venezuela over Essequibo, men også et tilsiktet forsøk på å skape en konflikt i Venezuelas kystområde, å provosere fram en hendelse av militær karakter, og så gå videre med USAs planer om aggresjon mot Venezuela.

Dette skjer mens USA gjennomgår sin mørkeste tid i historien. Landets leder har nylig beskrevet selve speakeren i De Forente Stater Representantenes Hus som «forvirret, gått av hengslene og farlig» i side sine dager i embetet.

I lys av det jeg har beskrevet ovenfor ber vi Sikkerhetsrådet bruker den makten de har gjennom FNs charter, og og med sin makt oppettholde internasjonal fred og sikkerhet, og undersøke de nylige og uforsvarlige handlinger USAs regjering driver med i vår region.

Vii ber dere fastslå den klare og nåværende fare som trusselen om å bruke styrker fra Amerikas Forente Stater mot den Bolivariske Republikken Venezuela vil være.

Slik flammende vold vil bryte alle normer for internasjonal lov og selve prinsippene til FN-organisasjonens charter.

Med all respekt ber jeg Deres gode kontorer om å sende rundt dette brevet til medlemsstatene i Sikkerhetsrådet til allmenn informasjon, og at det blir utgitt som et dokument fra Deres forsamling.