Pentagon’un imparatorluk politikasını uygulamaktan sorumlu beş bölgesel komutanlığı bulunmaktadır. Bu komutanlıkların başındakiler, Hint İmparatorluğu’nun İngiliz genel valisinin adına göndermeyle « genel vali » olarak adlandırılır [1].

CentCom (Amerika Birleşik Devletleri Genişletilmiş Orta Doğu Komutanlığı) bundan böyle, bu zamana kadar EuCom (Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı) bölgesinde bulunan İsrail’i de izleyecek [2].

Pentagon böylelikle İbrani devleti ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini dikkate alarak bölgesel sistemini yeniden düzenlemektedir.

Çeviri
Osman Soysal

[1America’s Viceroys: The Military and U.S. Foreign Policy, Derek S. Reveron, Palgrave Macmillan, 2007.

[2U.S. Aligns Key Partners Against Shared Threats in the Middle East”, Jim Garamone, DOD News — US Department of Defence, January 15, 2021.