Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, selefi Başkan Donald Trump tarafından gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) reformunu iptal etti [1].

Trump Göreve gelir gelmez, CİA başkanını ve Genelkurmay Komitesi başkanını olağan Konsey toplantılarının dışında bırakmıştı [2]. Böylece, bu düzeneği ABD emperyalizminin liderlerinden arındırmıştı. Bu reform, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yeni bir savaşa girmeyen ikinci başkan olmasını sağlamıştı. Diğer başkan ise, CİA’nin dünya çapındaki siyasi darbeleri ve suikastları hakkında yapılan ifşaatların ardından seçilen Demokrat Jimmy Carter’dı.

Başkan Biden’ın reformu, gizli servisin kirli oyunlarını canlandırmak istediğini açıkça ortaya koymaktadır. CİA başkanı ve Genelkurmay Komitesi başkanı, Milli Güvenlik Konseyi’nin tüm toplantılarına katılacak, ancak ana hükümet yetkilileriyle olan « Principals » toplantılarına katılmaları zorunlu olmayacak.

Çeviri
Osman Soysal

[1Memorandum on Renewing the National Security Council System”, Joe Biden, The White House, February 4, 2021.

[2Donald Trump ABD emperyalizminin örgütlenmesini feshediyor”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 31 Ocak 2017.