ایالات متحده و کشور مراکش مانورهای نظامی گسترده ای را آغاز نمودند ( دست دادن های رعد آسا ) که در تاریخ اول ماه مارس ۲۰۲۱ آغاز گردید ، در حالی که کشور اسپانیا از این موضوع بی خبر بوده است [1]

کشتی هواپیما بر ( ایو اس اس ایزنهاور ) به همراه ۲۰ هواپیما و گروه نظامی اصلی آن در این ماجرا شرکت دارند . هواپیماهای ایالات متحده ( به طور اشتباه ) به حیطه ی هوایی جزایر قناری که به اسپانیا تعلق دارد وارد شدند . نیروی ارشد نظامی ایالات متحده بطور اشتباه اسپانیا را از این موضوع با خبر نکرده بودند .

این عملیات به طور اشتباه به صورت تهدیدی علیه اسپانیا پس از آنکه دولت ترامپ کشور مراکش را صاحب اختیار بر بخش منطقه ی اسپانیایی صحرا نمود ، پیش آمد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« EE UU realizó maniobras militares al norte de Canarias sin aviso previo », Miguel González, El Paìs, 16 de marzo de 2021.