شورش های خیابانی از ۴ ماه آوریل ۲۰۲۱ در ایرلند شمالی آغاز گردید .

برکسیت باعث شد تا چند بخش از طرح صلح روز جمعه مقدس ( که برای متحدان ایرلند جمعه ی نیکو نامیده می شود ) (۱) نادیده گرفته شود . از سال ۱۹۹۸ شورش ها معکوس شده اند . انگلستان دیگر حاضر نیست که به هر قیمتی بخش های اشغال شده ی خود را در ایرلند شمالی حفظ نماید . به همین دلیل نیز در دو کشور ایرلند تدارکات گمرکی برداشته شده اند ،‌اما هدف این است که تدارکات گمرکی میان ایرلند شمالی و انگلستان بر قرار شود .به همین علت نیز وابستگان به تاج پادشاهی انگلستان با این امر مخالفت می کنند .

بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان مردم را به آرامش دعوت کرد و اطمینان خاطر داد که این مشکل به همراه خشونت و جنایت حل نخواهد شد .
این وضعیت با یاد خاطره ی نبرد بوین (۱۶۹۰) در دهم ماه ژوئیه می تواند وخیم تر شود . اورانژیست ها ، پیروزی گیوم دوم هلند را که پروتستان می باشد علیه جک دوم کاتولیک انگلستان جشن خواهند گرفت . لازم به یادآوری است او باعث ایجاد تقسیمات مذهبی در ایرلند شده بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian