در ماه مارس ، دولت روسیه به مدت سه روز از محمد رعاد، رئیس گروه پارلمانی حزب الله در لبنان دیدار کرد . او به همراه مسئول ارتباطات حزب الله ( عمار الموسوی ) و رئیس روابط بین الملل حزب (احمد ملی ) در این نشست گفتگو نمود .

روسیه حزب الله را تحت عنوان یک سازمان مقاومت لبنان می شناسد که به صورت یک حزب چند ملیتی ، در سوریه ، عراق و یمن حضور دارد . این دیدگاه کنونی غرب نیز می باشد که البته قصددارند بخش نظامی حزب الله را زیر سوأل ببرند.

کرملین از حزب الله خواسته تا دفتر نمایندگی دائم در مسکو تاسیس کند. به این صورت روسیه می خواهد نه تنها با بخش سیاسی حزب الله وارد گفتگو شود ، بلکه با شاخه ی نظامی این حزب نیز رابطه ایجاد کند . ‍‍‍

مسکو هیچ گاه با حزب الله روابطی نداشت . به خصوص پس از آنکه چهار دیپلمات روسی در جنگ داخلی لبنان ربوده شدند . وزیر دفاع روسیه ، پس از آشنایی با حزب مقاومت لبنان به هنگام جنگ در سوریه ، بسیار از آنها تقدیر نمود و چندین بار از آنها دعوت نمود تا برای سخنرانی در میان مقامات هم طراز روسیه حضور داشته باشند .

روسیه به تدریج حضور خود را در لبنان پر رنگ می کند و می تواند بر حزب دموکراتیک شاهزاده طلال ارسان و حزب الله تکیه کند. همینطور در نظر دارد با ایلات متحده در ارتباط با عقب نشینی حزب الله از سوریه گفتگو کند ، به شرط آنکه ترکیه از کشور سوریه خارج شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian