9 Mayıs 2021’de on ikiye yakın Alman Katolik kilisesi, Kutsal Cemaatin İnanç Doktrini (eski Engizisyon) notuna aykırı olarak eşcinsel evliliklerini kutladı.

Alman rahipler, Vatikan’ın günah olarak gördüğü evlilikleri kutsadılar.

Tarihsel olarak, Katolikler antik çağ boyunca aynı şeyi yaptılar. Kudüs’teki Yahudi-Hıristiyanlar eşcinsel ilişkileri kınarken, Şam’daki Pagan-Hıristiyanlar aynı cinsten çiftleri zamanlarının toplumunun bir parçası olarak kutsadılar.

Evlenmelerini olumlu karşıladıkları heteroseksüel çiftler ile Adelphopoiesis’i (« kardeş kılan » kutsama) uygun gördükleri eşcinsel çiftler arasında ayrım yaptılar.

3. yüzyılın sonunda, Hıristiyanlar Sarkis ve Bacchus çiftini azizler rütbesine yükselttiler (resim). Bunlar Roma İmparatoru Maximilian’ın koruması olan iki Yunan askeriydi. Sarkis şef ve Bacchus onun yardımcısıydı. İki adam Roma tanrılarına kurban vermeyi reddettiler ve art arda ölüme mahkum edilip infaz edildiler. Sarkis’in, IŞİD’in gelecekteki başkenti Rakka’da başı kesildi [1].

Tarihin ilk Hıristiyan şehri olan Malula’da onlar için Şam’dan çok uzak olmayan türbeler inşa edildi. 1969’da II. Vatikan Konseyi, Sarkis ve Bacchus’u hayali karakterler olarak nitelendirerek azizler listesinden çıkardı.

Suriye’ye karşı son savaş sırasında El Kaide, Hıristiyanlığın tarihi bir sembolü olan Malula şehrine iki kez saldırdı. Türk ve Fransız subayların komutasındaki saldırganlar [2], birincisinde yerleşimdeki Hıristiyanlar, ikincisinde ise Hizbullah’a üyesi Şiiler tarafından geri püskürtüldü. Sarkis ve Bacchus tapınakları, kentin ve Aziz Takla’nın (Tarsuslu Aziz Paul’un öğrencisi) mezarının üzerinde duran Bakire Meryem’in heykeli (Kuran’ın ana karakteri) kısmen tahrip edildi. Bu saldırılar Orta Doğu’da büyük yankı uyandırdı, ancak Batı basını tarafından görmezden gelindi.

Çeviri
Osman Soysal

[1IŞİD ve eşcinseller”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 1. Temmuz 2016.

[2Kürtlerle birlikte aynı safta savaşan Fransız askerleri Genelkurmay Başkanlarına bağlıyken, cihatçılarla birlikte savaşanlar Elysee’ye bağlıydı. General Benoît Puga komutası altındaydılar. Aşırı gerici bir Hıristiyan olan Puga, Monsenyör Marcel Lefebvre’in öğrencisiydi.