در بعد از ظهر روز جمعه ۱۴ ماه مه ۲۰۲۱ ، ککتل مولوتف به سمت خانه ی ساکنین عرب یافا پرتاب شد . کودکی به شدت در میان آتش ها سوخت . این حادثه که عملیات ضد عرب نامیده می شود توسط پرزیدنت ریولین اعلام گردید و باعث عملیات تلافی جویانه صدها تن و فعالیت های ضد یهود در این شهر شد . همین امر خشونت های ضد عرب را به دنبال داشت . هم اکنون در شهر یافا فضای جنگ داخلی حاکم است .

بنا بر گذارش سایت ( وفا )، روز یکشنبه ۱۶ ماه مه ، پلیس اسرائیل توانست مسئول پرتاب ککتل مولوتف را شناسایی کند . او مردی عرب بود و نه یهودی ، که هنوز دستگیر نشده است .

پلیس تروریست هایی را در نظر گرفته که به اشتباه ککتل مولوتف به سوی این خانه پرتاب کرده بودند . با این حال ، سرویس های اطلاعاتی به دنبال عملیاتی در زیر پرچم دروغین می باشند که از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته تا جنگ داخلی در اسرائیل به جریان بیافتد.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian