Alman otomobil sanayi büyük ölçüde alüminyum üretimine ve dolayısıyla da Gine’den boksit ithalatına bağımlıdır. Bu kapsamda Federal hükümet son beş yılda Gine’deki madencilik şirketlerine 293 milyon dolar teminat verdi.

Ancak, 100.000’den fazla Alman’ın imzaladığı dilekçe mevcut durumu değiştirdi. Dilekçe, bölgede kuraklığa neden olan kötü boksit madenciliği koşullarının altını çiziyor. Bu da Almanların bugüne kadar farkında olmadığı bir şeydi.

Bununla birlikte Federal Hükümet, ülkenin kuzeybatısında yaşayan Gine halkının susuz kalması gerçeğini görmezden geliyor.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Gine, Avustralya ve Çin’den sonra dünyanın üçüncü büyük boksit üreticisidir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in ardından üçüncü en büyük ithalatçıdır.

Bu anlaşmazlık, Çin’in kendi ekonomisini beslemek için Gine boksitini satın almaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıkıyor.

Çeviri
Osman Soysal