Innenfor rammene av DOD China Task Force, introduserte USA en reaktivering av gruppen til de andre medlemmene av "Quad" (Australia, India, Japan, USA).

Det rapporterte formålet med dette initiativet, er å reaktivere denne strukturen for å omforme den til en militærallianse for forsvaret av demokratiet.

Andre kontakter er også opprettet med Sør-Korea, Filippinene, Malaysia, Singapore og Vietnam med sikte på å skape et Quad +.

Denne strategien tar sikte på å unngå å gjøre noe som direkte truer Kina, men tar sikte på å isolere det politisk.

Selvfølgelig må initiativet støttes av et propagandaapparat: India under Narendra Modi og USA under Joe Biden er ikke lenger demokratier.

Oversettelse
Jostein Bjørkemo