Pentagon har bestilt våpen til en verdi av 2,8 milliarder dollar til sine allierte rundt om i verden.
For det meste er det militært materiell produsert med lisens på våpen fra tidligere Sovjet og Russland, våpen som gjør dem i stand til å fly under radarer.

Halvparten av disse våpnene er ment å få fart på krigen mot Syria.

Den bulgarske journalisten Dilyana Gaytandzhieva, som har sjekket USAs Federal Procurement Data System, har oppdatert åtte kontrakter for totalt 200 millioner dollar øremerket Al Qaida i Syria (Hayat Tahrir al-Sham - Levant Liberation Organization).

Selskaper det er inngått kontrakter med er TLG Worldwide LLC, Multinational Defense Services LLC, Greystone CS3 LLC, Global Ordnance LLC, UDC USA Inc, Culmen international LLC, Blane International Group Inc, Sierra Four Industries Corp. (LLC-selskaper er privat eide selskaper. Overs,)

Disse kontraktene ble undertegnet mellom mars og desember 2020, og skal gjelde for en periode på fem år.


 “US fuels Syrian war with new arms supplies to Al Qaeda terrorists”, Dilyana Gaytandzhieva, Dilyana.bg, June 22, 2021.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no