Biden-administrasjonen tok i likhet med de tre forrige (Bush, Obama og Trump) initiativet til å bombe "fiender" 27. juni 2021 (i dette tilfellet militser for Iran i Syria).

For første gang på 20 år rettferdiggjøres imidlertid ikke bombingen ved å påkalle AUMF 2001 (Authorization for Use of Military Force of 2001) som legitimeres av den "endeløse krigen" slik den er presentert av Donald Rumsfeld og av admiral Arthur Cebrowski, heller ikke AUMF 2002 (autorisasjon for bruk av militær styrke mot Irak-resolusjonen fra 2002) som bare gjaldt Irak.

Snarere påkalte Biden-administrasjonen presidentens krigsmakter som definert i grunnloven. I så fall bør president Biden straks være ansvarlig overfor kongressen. Uten deres samtykke kunne han ikke fortsette på denne veien.

Denne lovlige snuoperasjonen kommer etter toppmøtet mellom USA og Russland i Genève (kjent som "Yalta II") og når Kongressen undersøker muligheten for å oppheve AUMF. Representantenes hus har allerede stemt for opphevelsen. Senatet diskuterer for øyeblikket det bak lukkede dører i utenrikskomiteen.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no