Een paniekscène op de luchthaven van Kabul als voormalige CIA-medewerkers proberen te ontsnappen aan de wraak van het Afghaanse volk.

De Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse president Joe Biden hebben hun natie toegesproken over de inname van Kabul door de Taliban op 15 augustus 2021.

1- De Afghaanse oorlog is geen reactie op 9/11, het was al gepland voor de aanslagen

Volgens deze twee politici was het enige doel van de Amerikaanse invasie in Afghanistan in 2001 "degenen te vervolgen die ons op 11 september 2001 hebben aangevallen, en ervoor te zorgen dat Al Qaida Afghanistan niet kan gebruiken als uitvalsbasis voor verdere aanslagen" [1].

Naiz Naik werd vermoord in zijn huis in 2009

Joseph Goebbels, de minister van Propaganda van het Derde Rijk, zou gezegd hebben: "Een leugen die tien keer herhaald wordt, blijft een leugen; tienduizend keer herhaald, wordt het de waarheid. Maar de feiten zijn weerbarstig en, wat de heer Macron en de heer Biden ook mogen denken, de oorlog van 2001 werd half juli 2001 beslist, toen de onderhandelingen in Berlijn tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enerzijds en de Taliban, niet de Afghaanse regering, anderzijds mislukten. Pakistan en Rusland waren waarnemers bij deze geheime besprekingen. De Taliban-delegatie is Duitsland binnengekomen in strijd met het reisverbod van de VN-Veiligheidsraad. Na het mislukken van deze onderhandelingen keerde de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Naiz Naik naar zijn land terug en luidde de noodklok. Pakistan is toen op zoek gegaan naar nieuwe bondgenoten. Het bood China een toegangspoort tot de Indische Oceaan (wat we vandaag de dag zien met de ’Zijderoute’). De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk begonnen hun troepen in het gebied te verzamelen: 40.000 man in Egypte en bijna de gehele Britse vloot in de Arabische Zee. Pas nadat deze regeling was ingevoerd, vonden de aanslagen van 11 september plaats.

2- Al-Qaeda is geen bedreiging voor de Angelsaksen, maar een instrument

Volgens president Biden: "Onze missie om de terroristische dreiging van Al Qaida in Afghanistan te verminderen en Osama bin Laden te doden, is een succes geweest.

Alexandre de Marenche had bedacht hoe we de USSR konden dwingen om in Afghanistan te blijven

Het was echter de directeur van de buitenlandse geheime dienst van Frankrijk, Alexandres de Marenches, die zijn Amerikaanse ambtgenoot in het kader van de Pinay Circle [2] voorstelde een Sovjet-interventie in Afghanistan uit te lokken om hen daar in de val te lokken [3]. De nationale veiligheidsadviseur van president Carter, Zbigniew Brzeziński, zocht de anticommunistische miljardair Osama Bin Laden op in Beiroet en vroeg hem Arabische huurlingen aan te voeren in een terreurcampagne tegen de communistische regering van Afghanistan [4]. Bin Laden was in Beiroet voor een ontmoeting met de voormalige Libanese president Camille Chamoun, een lid van de Wereld Anti-Communistische Liga [5]. Washington koos Bin Laden om twee redenen: Ten eerste was hij lid van een geheim genootschap, de Moslimbroederschap, waardoor hij strijders kon rekruteren; ten tweede was hij een van de erfgenamen van het grootste bouwbedrijf in de Arabische wereld. Als zodanig had hij de mannen en de know-how om de ondergrondse rivieren van de Hindu Kush in militaire communicatieroutes te veranderen.

“The Independent” (Londen) hemelt Osama bin Laden op. Terzelfder tijd verspreidde de Heritage Foundation (Washington), de denktank van president Reagan, T-shirts met zijn beeltenis en de slogan "Hij vecht voor onze vrijheden".

Later diende dezelfde Osama bin Laden als militair adviseur van de Bosnische president, Alija Izetbegović, in 1992-94. Zijn strijders volgden hem daarheen. Ze lieten de naam "Mujahideen" vallen voor het "Arabische Legioen". Zijn kamp werd bezocht door Russische commando’s, die er gevangen genomen werden. Voordat ze werden gearresteerd, hadden ze echter tijd om zijn commandokamer te doorzoeken en ontdekten ze dat alle militaire documenten in het Engels waren geschreven en niet in het Arabisch. [6]

Het Arabische Legioen van Osama Bin Laden marcheert in Bosnië en Herzegovina

Later nog gebruikte Osama bin Laden zijn strijders voor ad hoc operaties. Hij deed een beroep op hen door hen overeenkomstig zijn behoeften te kiezen uit zijn "database", in het Arabisch "Al-Qaeda" (القاعدة).

Het staat dan ook buiten kijf dat Osama Bin Laden jarenlang een agent van de Verenigde Staten was. De VS beweren echter dat hij zich tegen hen heeft gekeerd, waarvoor absoluut geen bewijs is. In ieder geval was Osama Bin Laden ernstig ziek. Hij had dagelijkse verzorging nodig in een steriele kamer. Daarom werd hij in juli 2001 in het Amerikaanse ziekenhuis in Dubai verzorgd, zoals Le Figaro heeft onthuld [7]. Deze informatie werd door het genoemde ziekenhuis ontkend, maar werd mij bevestigd door Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyane (de huidige president van de Verenigde Arabische Emiraten), die mij verzekerde dat hij hem daar had bezocht in aanwezigheid van de plaatselijke stafchef van de CIA. Uiteindelijk werd Osama bin Laden behandeld in het militaire hospitaal in Rawalpindi (Pakistan) [8] waar hij in december 2001 overleed. Zijn begrafenis werd gehouden in Afghanistan, bijgewoond door twee vertegenwoordigers van de Britse MI6 die een rapport over de zaak schreven.

Eveneens onweerlegbaar strijdig met de theorie dat Osama bin Laden zich tegen zijn CIA-werkgevers had gekeerd, was het feit dat hij tot 1999 - d.w.z. na de aan hem toegeschreven aanslagen op de Khobar Towers in Saudi-Arabië en de VS-ambassades in Nairobi (Kenia) en Dar es Salaam (Tanzania) - een public-relationsbureau in Londen had. Het was vanuit dit kantoor dat hij zijn oproep tot de Jihad tegen de Joden en de kruisvaarders lanceerde.

Het feit dat wij tien jaar lang opnames hebben gehoord en gezien van mensen die beweerden Osama Bin Laden te zijn, misleidt alleen degenen die het willen geloven: de Zwitserse deskundigen van het Dalle Molle Institute of Perceptive Artificial Intelligence, dat indertijd door de grote banken werd gebruikt in gevoelige zaken, waren stellig. Deze opnamen zijn vervalsingen (waaronder de door het Pentagon vrijgegeven opname waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor de aanslagen van 9/11) en komen niet overeen met de echte Bin Laden. Was gezichts- en stemherkenning destijds een specialiteit, nu is het een gangbare techniek. U kunt het zelf controleren met software die overal verkrijgbaar is.

Na de dood van Bin Laden werd Ayman al-Zawahiri de emir van Al Qaeda. Hij bekleedt deze positie nog steeds. Deze laatste - die de moord op de Egyptische president Anwar Sadat regelde - woonde na 2001 een aantal jaren in de Amerikaanse ambassade in Bakoe (Azerbeidzjan). [9] Hij werd, althans gedurende deze periode, beschermd door de Amerikaanse mariniers. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend, maar er is geen reden om aan te nemen dat hij niet meer onder bescherming van de VS staat.

3- De VS richten zich niet op "terrorismebestrijding", maar financieren en bewapenen het terrorisme

President Biden heeft tijdens zijn toespraak over de val van Kaboel uitvoerig uitgelegd dat de Verenigde Staten er niet zijn om staten op te bouwen, maar alleen om terrorisme te bestrijden.

De uitdrukking "strijd tegen het terrorisme" wordt al twintig jaar herhaald, maar dat maakt haar niet zinvoller. Terrorisme is geen tegenstander van vlees en bloed. Het is een gevechtsmethode. Alle legers van de wereld kunnen het in bepaalde omstandigheden gebruiken. Tijdens de Koude Oorlog gebruikten de twee blokken het veelvuldig tegen elkaar.

Sinds president George W. Bush (de zoon) de "oorlog tegen het terrorisme" (d.w.z. de "oorlog tegen de oorlog") heeft uitgeroepen, is het gebruik van deze militaire techniek toegenomen. In het westen denk met allereerst aan aanslagen in een paar grote steden, maar het ergste is bereikt met de oprichting van kleine terreurstaten in het bredere Midden-Oosten tot aan de sinistere "Islamitische Staat van de Levant" (Daesh) en nu het Islamitisch Emiraat Afghanistan.

Afghanen, Irakezen, Libiërs en Syriërs geloofden aanvankelijk het VS-verhaal over de gebeurtenissen, maar zij maken zich geen illusies. Na 20 jaar oorlog hebben ze begrepen dat de Verenigde Staten niets goeds met hen voorheeft. Washington bestrijdt het terrorisme niet, maar creëert, financiert en bewapent groepen die het terrorisme beoefenen.

4- De Taliban vochten geen oorlog, ze namen wat de VS hen gaf

De presidenten Macron en Biden spelen de verbazing over de "verovering van Kabul" door de Taliban. Volgens hen hebben "de Afghaanse politieke leiders het opgegeven en zijn zij het land ontvlucht. Het Afghaanse leger is verslagen, soms zelfs zonder te vechten. Maar hoe zijn ze gevlucht, als het niet met westerse militaire vliegtuigen was? En het Afghaanse leger is niet "soms de strijd uit de weg gegaan", het was omgekeerd: het ging slechts "soms" de strijd aan. De Afghaanse grenzen behoorden tot de veiligste ter wereld. Amerikaanse soldaten legden ieders identiteit vast met elektronische middelen, waaronder irisherkenning.

Het Afghaanse leger bestond uit 300.000 man - meer dan de Franse legers - die zeer goed waren opgeleid door de VS, Frankrijk en anderen. Het was overdadig uitgerust met geavanceerde apparatuur. Al haar infanterie had kogelvrije vesten en nachtzichtsystemen. Het had een zeer capabele luchtmacht. De Taliban daarentegen heeft niet meer dan 100.000 man, dat is drie keer minder. Het zijn hooligans in sandalen en gewapend met kalasjnikovs. Ze hadden geen luchtmacht - nu hebben ze er plotseling een met getrainde piloten van wie weet waar. Als er gevochten was, zouden ze zeker verslagen zijn.

De regimeverandering is besloten onder president Donald Trump. Het zou op 1 mei plaatsvinden. Maar president Joe Biden veranderde dat tijdschema om de geschiedenis te veranderen. Hij gebruikte de vertraging om militaire bases op te zetten in de buurlanden en ten minste 10.000 huurlingen te sturen. Hij heeft het Turkse leger gemobiliseerd, dat reeds in het land aanwezig is, maar waar niemand over spreekt. Deze heeft reeds ten minste 2.000 jihadisten gerekruteerd die in Idleb (Syrië) wonen, en blijft hen in dienst nemen.

Gulbuddin Hekmatyar is een vetrouweling van Rached Ghannouchi (huidig voorzitter van de Tunesische Nationale Vergadering) en Recep Tayyip Erdoğan (huidig Turks president).

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de Turkse president, Recep Tayyip Erdoğan, tijdens de oorlog tegen de Sovjets reeds lid was van de Moslimbroederschap en leider van een militie, de Millî Görüş (de militie die vandaag moskeeën opent in Duitsland en Frankrijk). Het was in deze dubbele hoedanigheid dat hij kwam knielen voor Gulbuddin Hekmatyar, de Afghaanse leider van de Moslim Broederschap en toekomstig Eerste Minister. Hekmatyar heeft vervolgens trouw gezworen aan Al Qaida, wat hem er niet van weerhield om zich onder Amerikaanse bescherming kandidaat te stellen voor de Afghaanse presidentsverkiezingen van 2019.

De geallieerden zijn enkele maanden geleden begonnen met het repatriëren van hun onderdanen. Zij dachten tijd te hebben vóór 11 september, of in het ergste geval vóór middernacht op 30 augustus. Maar Washington besloot anders door 15 augustus te kiezen, de datum van India’s officiële feestdagen. Dit was een waarschuwing aan het adres van New Delhi, dat het niet op prijs stelt dat de Pashtuns van president Ghani vervangen zouden worden door die van Emir Akhundzada, terwijl zij andere etnische groepen steunen.

De paniekscènes die wij op de luchthavens van Kaboel zagen, deden ons denken aan die in Saigon tijdens de nederlaag van de VS in Vietnam. Het is inderdaad hetzelfde. De Afghanen die zich aan de vliegtuigen vastklampen zijn niet vooral vertalers van westerse ambassades, maar agenten van "Operatie Omega", opgezet onder president Obama [10]. Het zijn leden van de Khost Protection Force (KPF) en het National Directorate of Security (NDS), hulptroepen tegen de opstand, zoals de Vietnamezen van "Operatie Phoenix". Zij waren verantwoordelijk voor het martelen en doden van Afghanen die zich verzetten tegen de buitenlandse bezetting. Ze pleegden zoveel misdaden dat de Taliban in vergelijking met hen koorknapen zijn [11].

Binnenkort zien we een heel ander landschap in Afghanistan.

5- De VS verloren Afghanistan niet aan China, maar dwongen Chinese bedrijven om hun bescherming te accepteren

De VS hebben niets verloren in Afghanistan omdat zij er geen vrede willen stichten. Ze geven niets om de één miljoen doden die ze daar in 20 jaar hebben veroorzaakt. Zij willen alleen dat die regio onstabiel is, dat geen enkele regering de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen daar kan controleren. Zij willen dat ondernemingen, uit welk ontwikkeld land ook, ze alleen kunnen exploiteren door hun bescherming te aanvaarden.

Dit is het door Hollywood gepropageerde schema van de geglobaliseerde wereld, beschermd door een omheining, met speciale troepen die naar het buitenland gaan om toezicht te houden op exploitatieplaatsen in onherbergzame gebieden.

Admiraal Cebrowski’s assistent maakte zijn denkwijze bekend, betreffende de aanpassing van het Amerikaanse leger aan het financiële kapitalisme.

Deze strategie werd ontwikkeld door Donald Rumsfeld, de minister van Defensie van George W. Bush, en Admiraal Arthur Cebrowski, die het Amerikaanse leger reeds had geautomatiseerd. Op 11 september 2001 werd het de manier van denken van de Amerikaanse militaire staf. Het werd bekend gemaakt door Cebrowski’s plaatsvervanger, Thomas Barnett, in zijn boek The Pentagon’s New Map [12].

Het was deze paradigma-verschuiving die president Bush "Oorlog zonder Einde" noemde. Hiermee bedoelde hij dat de VS voor altijd het terrorisme zouden bestrijden, of beter gezegd voor altijd terroristische groeperingen zouden instrumenteren om politieke organisatie in deze regio’s te voorkomen.

Ja, Chinese bedrijven ontginnen reeds in Afghanistan, maar vanaf dat moment zullen zij een prijs moeten betalen aan de VS of het slachtoffer worden van terroristische aanvallen.
Dat is afpersing, toch?

6- Het westen verdedigt niet de Verlichting tegen de duisternis, maar instrumentaliseert haar onbevangen.

De first lady van de Verenigde Staten, Laura Bush, heeft ons allemaal aan het huilen gemaakt door ons het verhaal te vertellen van kleine meisjes die door de Taliban zijn afgeslacht omdat zij het waagden hun nagels te lakken. Maar de waarheid is heel anders.

Toen president Carter, Zbigniew Brzeziński en Alexandre de Marenches in 1978 de Afghaanse islamisten steunden, vochten zij tegen de communisten die meisjesscholen openstelden. Want voor hen was de strijd tegen de bondgenoten van de USSR belangrijker dan de mensenrechten. Ook nu steunen president Biden en zijn minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de Taliban, omdat voor hen de controle op de toegang tot de natuurlijke rijkdommen van het Midden-Oosten vóór de mensenrechten gaat. En ze doen hetzelfde in Irak, Libië en Syrië.

De Pakistaanse generaal Muhammad Zia-ul-Haq, de Saoedische miljardair Osama bin Laden, de Egyptische arts Ayman al-Zawahiri, de Turkse militant Recep Tayyip Erdoğan en de Tunesische godsdienstleraar Rached Ghannouchi zijn leden van de Moslimbroederschap.

De VS heeft niet alleen islamisten in door oorlog verscheurde landen gesteund. Zo heeft zij bijvoorbeeld in Pakistan generaal Muhammad Zia-ul-Haq, een lid van de Moslimbroederschap, aan de macht geholpen om zijn land te gebruiken als een achterbasis voor anti-Sovjetstrijders. Hij gooide de democratie omver, hing president Zulfikar Ali Bhutto op en voerde opnieuw de sharia in. De dochter van president Bhutto, Benazir Bhutto, die in de jaren negentig premier van Pakistan was, werd ook door de Taliban vermoord.

Het is niet nodig de misdaden van de Westerse contra-revolutie te heroverwegen, de paniek van hun collaborateurs op de luchthavens van Kaboel is voldoende.

Terwijl Islamisme en secularisme gebruikt is om de Afghanen te manipuleren en het Westen uit te roken, is het politieke leven in Afghanistan niet op deze concepten gebaseerd, doch in de eerste plaats op etnische tegenstellingen. Het zijn er ongeveer vijftien, waarvan de grootste, de Pasjtuns, ook sterk vertegenwoordigd zijn in Pakistan. Het is nog steeds een stammenland en nog geen natie. Sommige etnische groepen worden gesteund door andere landen in de regio omdat zij daar ook aanwezig zijn.

7- Frankrijk heeft niet altijd de VS-misdaden in Afghanistan gesteund, maar pas specifiek sinds president Sarkozy

Volgens president Emmanuel Macron: "President Jacques Chirac heeft al in oktober 2001 besloten dat Frankrijk moest deelnemen aan een internationale actie, uit solidariteit met onze Amerikaanse vrienden en bondgenoten die net hadden geleden onder een verschrikkelijke aanval op hun grondgebied. Met een duidelijk doel: het bestrijden van een terroristische dreiging die rechtstreeks gericht was tegen ons grondgebied en dat van onze bondgenoten vanuit Afghanistan, dat het toevluchtsoord van het islamistisch terrorisme was geworden" [13].

Dit is een misleiding om een conflict uit te wissen dat kenmerkend is voor Frankrijk. In oktober 2001 verzette president Chirac zich heftig tegen de deelname van het Franse leger aan de Angelsaksische bezetting van Afghanistan. Hij gaf alleen toestemming voor inzet krachtens Resolutie 1386 van de VN-Veiligheidsraad. De Franse soldaten stonden inderdaad onder bevel van de NAVO, maar als onderdeel van de International Security and Assistance Force (ISAF). Ze waren alleen betrokken bij hulp voor wederopbouw. Zij namen geen gevangenen, maar arresteerden uiteindelijk strijders en droegen hen onmiddellijk over aan de Afghaanse regering. Het was president Nicolas Sarkozy die deze status veranderde en Frankrijk medeplichtig maakte aan de misdaden van de Verenigde Staten. Het is vanwege deze verandering dat Frankrijk momenteel leden van de Khost Protection Force (KPF) en het National Directorate of Security (NDS) helpt weg te komen. En het zal er waarschijnlijk de prijs voor betalen.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1Remarks by Joe Biden on Afghanistan”, by Joseph R. Biden Jr., Voltaire Network, 16 August 2021.

[2« Les gentlemen du Cercle Pinay », Réseau Voltaire, 11 mars 2004.

[3Dans le secret des princes, Christine Ockrent & Alexandre de Marenches, Stock (1986).

[4« Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes … », par Zbigniew Brzeziński, Le Nouvel Observateur (France), Réseau Voltaire, 15 janvier 1998.

[5The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 12 May 2004.

[6Conversation van de auteur in 2003, met een officier van de KGB die aan de operatie deelnam.

[7La CIA a rencontré Ben Laden à Dubaï en juillet », par Alexandra Richard, Le Figaro, 31 octobre 2001.

[8« Hospital Worker : I Saw Osama », CBS Evening News, 28 janvier 2002.

[9Classified Woman : The Sibel Edmonds Story : A Memoir, Sibel Edmonds (2012).

[10Obama’s Wars, Bob Woodward, Simon & Schuster (2010.

[11« Armed Governance: the Case of the CIA-Supported Afghan Militias », Antonio De Lauri & Astri Suhrke, in Afghanistan: Militias Governance and their Disputed Leadership. Taliban, ISIS, US Proxy Militais, Extrajudicial Killings, War Crimes and Enforced Disappearances, Musa Khan Jalalzai, Vij Books India Pvt Ltd (2020).

[12De Rumsfeld/Cebrowski doctrine”, door Thierry Meyssan, openbaararchief.nl , Voltaire Netwerk, 25 mei 2021.

[13« Allocution d’Emmanuel Macron sur l’Afghanistan », par Emmanuel Macron, Réseau Voltaire, 16 août 2021.