Taliban av 2021 holder fortsatt på linjen de forsvarte i 2001 - det finnes ikke bevis på at Osama bin Laden var skyldig i angrepet den 11. september 2001 i De Forente Stater.

For dem var Osama Bin Laden en anti-sovjetisk kriger, ikke en internasjonal terrorist.

De tror ikke noe på videoen som Pentagon har lagt ut og som viser bin Laden tar på seg skylden for 9/11. For dem, som for ansikts-gjenkjennelses-eksperter, er denne videoen og det som fulgte i flere tiår, falske nyheter.

I et intervju den 25. august med NBC sier Zabihullah Mujhid, en talsmann for Taliban:

«Da Osama bin Laden ble et problem for USA, var han i Afghanistan. Selv om det ikke finnes bevis på at han var innblandet har vi nå lovet at afghansk jord ikke lenger skal bli brukt mot noen (…)

Selv etter 20 års krig, finnes ennå ikke noen bevis på at han var innblandet. Det var ingen rettferdig grunn for å gå til krig. Det ble bare en unnskyldning for å gå til krig».

Amerikanske og britiske styrker var samlet i Egypt og nordvest i Det Indiske hav før 9/11. Allerede da forberedte de angrepet mot Afghanistan.

FBI har aldri beskyldt Osama bin Laden for å være innblandet i angrepet 9/11, selv om direktøren som ble ansatt der forrige uke, Robert Mueller, har gjort det.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no