ifølge FBI har det vært en kraftig økning i rasistiske forbrytelser i USA i løpet av 2020. Det vil si under lanseringen av Black Lives Matter -kampanjen, som paradoksalt nok hadde som mål å fordømme den påståtte eksistensen av "systemisk rasisme ”.

I løpet av året:
 angrep på svarte amerikanere økte med 40%,
 angrep på asiatiske amerikanere økte med 70%.

Kilde: Hate Crime Stastistics 2020, FBI.

Joe Biden reinvents racism”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 11 May 2021.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no