The Wall Street Journal kreeg een intern document van Facebook in handen waaruit blijkt dat het bedrijf, in tegenstelling tot wat het beweert, geen gelijke behandeling toekent aan gewone gebruikers enerzijds en de elites van de politiek, de cultuur en de journalistiek anderzijds.

Meer dan 5,6 miljoen VIP’s zijn door Facebooks "XCheck"-programma op de witte lijst gezet. Zij zijn dus vrijgesteld van de puriteinse regels die naaktheid verbieden en van de regels van de woke cultuur van fatsoen, die alleen gelden voor de miljarden gewone gebruikers.

Dit programma loopt al enkele jaren. Het sluit bepaalde figuren uit politieke overwegingen uit, zoals president Donald Trump die om onduidelijke redenen van het sociale netwerk werd verbannen.

Bron: "Facebook Documents Reveal Secret Elite Exempt From Its Rules, Jeff Horwitz", The Wall Street Journal, 14 september 2021.

Vertaling
openbaararchief.nl