Ambassadeur Jeffrey Feltman, speciaal gezant van president Joe Biden, in Khartoem op 24 oktober 2021 met premier Abdullah Hamdok, enkele uren voordat de burgerregering werd afgezet.

We herinneren ons misschien dat er in de jaren 2000 een zeer dodelijk conflict was tussen het zuiden en het noorden van Sudan. De schijn bedriegt, want Amerikaanse particuliere militaire bedrijven, met name DynCorp International, vochten er vermomd als inboorlingen. Uiteindelijk hebben de zelfbenoemde "Vrienden van Sudan" (VS, Noorwegen, VK) het Naivasha Akkoord opgelegd, dat leidde tot de afscheiding van Zuid-Sudan in 2011, nu onder een de facto protectoraat van de VS en Israël.

Deze oorlog, gevoed door plaatselijke rivaliteiten maar gewild door Israël en gefinancierd door de VS, maakte het mogelijk een bufferstaat te creëren om vandaaruitt de buurlanden van Israël onder schot houden. In de jaren vijftig en zeventig wilde Israël in naam van zijn "recht op veiligheid" (sic) staten stichten of annexeren in Zuid-Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier), West-Syrië (de Golanhoogte) en Egypte (de Sinaïberg). Met de proliferatie van de middellangeafstandsraketten heeft Israël echter dezelfde strategie gevolgd, en getracht marionettenstaten te creëren die in staat zijn hun directe buren in de rug aan te vallen. Vandaar de oprichting van Zuid-Soedan in 2011 en de poging om een Koerdistan in Irak te creëren in 2017.

Wat er van Sudan is overgebleven, kwam opnieuw aan het licht toen de rebellenvleugel van de Moslimbroederschap onder leiding van Omar al-Bashir in april 2019 omver werd geworpen. Al snel werd duidelijk dat de macht was overgegaan op de Janjaweed-militieman Mohamed Hamdan Dagalo, bekend als "Hemidti". Hij was een Saoedi-Arabische huurling geworden tegen de Houthi’s in Jemen. Toen hij tijdens het conflict in Darfur (zuidwest Soedan) werd beschuldigd van oorlogsmisdaden, verschool Hemedti zich achter de chef-staf van de strijdkrachten, generaal Abdel Fattah al-Burhan, wiens "plaatsvervanger" hij werd [1].

In juni 2019 organiseerde Duitsland, onder de naam van de groep die Zuid-Soedan heeft gecreëerd, een andere informele groep met dezelfde naam, de "Vrienden van Soedan", en vervolgens een videoconferentie vanuit Berlijn. Tijdens de conferentie werden de nieuwe spelregels (de "democratische overgang") uit de hoge hoed getoverd zonder dat duidelijk was wie ze had geschreven. Zij werden op 17 juli door de Soedanese partijen goedgekeurd, waarna op 4 augustus een ontwerpgrondwet volgde. Er zij op gewezen dat deze documenten niet door generaal al-Burhan zijn ondertekend, maar door zijn "plaatsvervanger" zelf, het militielid Hemedti.

De macht werd verdeeld tussen burgers en militairen. Er werd een regering gevormd rond Abdallah Hamdok, een hoge Soedanese VN-functionaris.

In februari 2020 had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een ontmoeting met generaal al-Burhan in Entebbe, Uganda. Spoedig normaliseerden de twee landen hun betrekkingen. De Verenigde Staten van hun kant hebben ervoor gezorgd dat de overgangsregering de rol van het regime van Omar al-Beshir in de aanvallen van Al Qaeda op de ambassades van de VS in Kenia en Tanzania in 1998 heeft erkend. Soedan werd toen overladen met dollars.

In maart 2021 heeft de VN-Veiligheidsraad, nadat hij had besloten zijn 15000 blauwhelmen (VN-vredeshandhavers) uit Darfur terug te trekken, de overgangsregering verzocht 12000 manschappen naar Darfur te sturen en een "missie ter ondersteuning van de overgang" (UNAMSIL) opgericht, die uit 300 burgers bestaat. Tot ieders verrassing heeft VN-secretaris-generaal António Guterres de Duitser Volker Perthes benoemd tot hoofd van UNAMSIL. Als voormalig directeur van de belangrijkste denktank van de Duitse regering, de SWP, had de heer Perthes het plan voor de overgave van de Arabische Republiek Syrië opgesteld in opdracht van Jeffrey Feltman, destijds de nummer 2 van de VN [2]. Daarin plande hij de afschaffing van de Syrische volkssoevereiniteit, de ontbinding van alle constitutionele organen, het "berechten" en executeren van de 120 hoogste leiders, en overwoog hij de verdeling van het land.

Het was toen dat president Joe Biden zijn troefkaart uitspeelde door Jeffrey Feltman te benoemen tot zijn speciale vertegenwoordiger in de Hoorn van Afrika, met inbegrip van Soedan. Het was nu duidelijk dat de regels van de "democratische overgang" vóór de conferentie van Berlijn in stilte waren geschreven door Volker Perthes in samenwerking met zijn Amerikaanse vrienden.

Ambassadeur Jeffrey Feltman is een leidende figuur in de deep state van de VS. Hij speelde een rol in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces en nam deel aan de oprichting van Iraaks Koerdistan namens de particuliere onderneming "Coalition Provisional Authority in Iraq" [3]. Vervolgens werd hij ambassadeur in Beiroet, waar hij in 2005 de kleurenrevolutie ("Cederrevolutie") en de valse beschuldigingen van moord tegen de Libanese en de Syrische presidenten, Emile Lahoud en Bashar al-Assad, organiseerde. Hij was ook assistent van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton voor het Midden-Oosten. Hij werd directeur politieke zaken bij de Verenigde Naties, waar hij VN-middelen aanwende voor de oorlog tegen Syrië, met inbegrip van steun aan jihadisten. Hij werd vergeten tijdens de ambtstermijn van Donald Trump en stelde zich in dienst van Qatar.

In mei 2021 heeft Frankrijk in Parijs een vervolg op de videoconferentie van Berlijn georganiseerd. Er werden financiële kwesties besproken en er werd overwogen Soedan 2 miljard dollar toe te kennen, waarvan 1,5 miljard dollar om het land in staat te stellen zijn achterstallige betalingen aan het IMF terug te betalen [4].

De Soedanese bevolking lijdt onder armoede en, in sommige regio’s, onder honger. Alleen bepaalde stammen zien zichzelf erkend in de burgerregering. Zij hopen op een beter leven met de burgerregering, terwijl anderen deze regering zien als een stammenvijand. Deze laatsten hebben daarom een beroep gedaan op het leger om hun belangen te verdedigen. Sinds enkele maanden is er een burgeroorlog aan de gang. Het leger, gesteund door Saoedi-Arabië, heeft terecht gedreigd de burgerregering tot aftreden te dwingen.

President Joe Biden stuurde Jeffrey Feltman begin deze maand naar Khartoem, "bezorgd om de vrede onder de bevolking te herstellen". Daarna een tweede keer, op 23 oktober, om beide partijen te ontmoeten. Hij legde iedereen uit dat de westerse financiële steun alleen zou worden voortgezet als de Soedanezen verenigd bleven. Generaal al-Burhan beloofde alles in het werk te stellen om de eenheid van het land te bewaren. Ambassadeur Feltman bleef twee nachten in Khartoum.

Zodra het vliegtuig van Jeffrey Feltman in de vroege uren van 25 oktober was opgestegen, eisten generaal al-Burhan en zijn "plaatsvervanger" Hemidti het aftreden van de regering, niet van premier, Abdallah Hamdok. Zoals zij de Amerikaanse gezant hadden meegedeeld, wilden zij hem dwingen een nieuw team samen te stellen dat meer rekening zou houden met het evenwicht tussen de stammen. Maar de premier weigerde. Dus, minder dan een uur nadat Jeffrey Feltman’s vliegtuig vertrok, werd hij onder huisarrest geplaatst.

De Verenigde Staten, de Wereldbank en het IMF riepen onmiddellijk "militaire staatsgreep" en schortten hun financiële hulp op. Het land, al op het punt van verstikking, stortte daardoor onmiddellijk in. De Afrikaanse Unie veroordeelde de "staatsgreep". Maar Egypte, dat de twee Soedanese partijen opriep tot een dialoog, leek tevreden met het resultaat. Generaal al-Burhan is naar verluidt een militaire schoolvriend van president al-Sissi.

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben weinig gezegd over de voortzetting van hun waardevolle financiële bijstand. Ook Turkije heeft zich stil gehouden: Ankara heeft het eiland Suakin voor 99 jaar voor Turkije gepacht om er een militaire basis te vestigen en de Rode Zee te controleren, tegen Saudi-Arabië in.

Washington heeft bij de Veiligheidsraad een ontwerp-resolutie ingediend waarin de "militaire staatsgreep" wordt veroordeeld en sancties worden voorgesteld. Maar Rusland vroeg om een paar dagen tijd om de informatie te verifiëren. Moskou, dat zich de leugens herinnert die de oorlog tegen Libië mogelijk hebben gemaakt, heeft de indruk dat bevooroordeelde informatie wordt verspreid om Moskou te misleiden. Het discours in de media over de slechte militairen die de goede democraten verpletteren, lijkt niet erg geloofwaardig. De toon tussen de vertegenwoordigers van de verschillende landen in de Raad is hoger geworden. Sommigen merkten vervolgens op dat de gebeurtenissen strikt genomen geen "militaire staatsgreep" waren, aangezien de helft van het land de kant van het leger had gekozen en het leger de premier niet had afgezet.

In augustus hebben de Verenigde Staten de sinds 11 september 2001 gevolgde strategie van Rumsfeld/Cebrowski hervat, die zij sinds 11 september 2001 in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Jemen hadden uitgevoerd en waarbij ten minste een miljoen doden zijn gevallen [5]. Ze proberen niet de ene Soedanese kant tegen de andere te bevoordelen. Maar hen slechts tot confrontatie te drijven totdat zij zelf de staatsstructuren vernietigen en niet langer weerstand kunnen bieden aan buitenlandse mogendheden.

Een decennium lang hielden de "Vrienden van Syrië", Volker Perthes en Jeffrey Feltman, ons in onzekerheid in de Levant, waar zij uiteindelijk verloren hebben. De VS werd gedwongen de regio aan Rusland over te laten. Nu proberen de "Vrienden van Soedan", Volker Perthes en Jeffrey Feltman, de Hoorn van Afrika te vernietigen, te beginnen met Ethiopië en Soedan.

Vertaling
openbaararchief.nl

Laten we het Voltaire Netwerk versterken

Het Voltaire Netwerk zet zich al 27 jaar in voor vrijheid van denken, gelijke rechten en kameraadschap. Nu vertaald in verschillende talen, zijn wij een bron van analyse van de Internationale Betrekkingen geworden, geraadpleegd door vele diplomaten, militairen, academici en journalisten over de hele wereld.

Wij zijn niet alleen journalisten, maar ook en vooral geëngageerde burgers die het Handvest van de Verenigde Naties en de 10 beginselen verdedigen, die door de Non-Aligned Movement (Niet-Gebonden Beweging) in Bandung werden vastgelegd. Wij promoten geen ideologie of wereldbeeld, maar trachten het kritisch denken van onze lezers te ontwikkelen. Wij verkiezen reflectie boven geloof, argumenten boven overtuigingen.

Wij doen veel werk ondanks de materiële en veiligheidsproblemen. Wij hebben onze website in juli en augustus vernieuwd om hem leesbaar te maken vanaf smartphones en veel sneller.

We hebben uw financiële steun nodig. Neem deel door
 een donatie van 25 euro
 een donatie van 50 euro
 een donatie van 100 euro
 of door een maandelijkse donatie van 10 euro toe te zeggen

Als u tweetalig bent en geen Frans als moedertaal heeft, kunt u ons ook helpen door artikelen te vertalen. Om dit te doen, schrijf ons hier.

Het is dankzij uw aanmoediging dat we door kunnen gaan.

[1Sudan ist unter saudische Kontrolle geraten“, „Die Schnellen Reaktionskräfte sind im Sudan an der Macht“, Übersetzung Horst Frohlich, Voltaire Netzwerk, 20 und 24. April 2019.

[2Duitsland en de Uno tegen Syrië”, door Thierry Meyssan, Vertaling Bart Ero, Al-Watan (Syrië) , Voltaire Netwerk, 29 januari 2016.

[3Wer regiert im Irak?“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Voltaire Netzwerk, 13. Mai 2004.

[4« Conférence internationale d’appui à la transition soudanaise », Réseau Voltaire, 17 mai 2021.

[5Die Befürworter des "endlosen Krieges" begrüßen Joe Bidens Anschluss“, Übersetzung Horst Frohlich, Voltaire Netzwerk, 30. August 2021.